Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr
Ιστορικό::

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

know-how:fire_classes:index [2019/06/24 01:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Κλάσεις πυροπροστασίας ======
 +
 +Η αντοχή ενός δομικού στοιχείου (πχ πόρτας ή ρολλού πυρασφαλείας) ή μίας κατασκευής,​ κατά το ''​**EN 13501-2** "Fire classification of construction products and building elements, Part 2-Classification using data from fire resistance tests (excluding products for use in ventilation systems)."'',​ ταξινομείται με έναν από τους κωδικούς ''​R'',​ ''​RE'',​ ''​E'',​ ''​EI''​ ή ''​REI''​ ακολουθούμενο από ένα όριο σε λεπτά, όπως 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 ή 360.
 +
 +
 +{{  :​know-how:​fire_classes:​fire.gif ​ |Κλάσεις πυροπροστασίας}}
 +
 +===== R, E και I =====
 +
 +Τα γράμματα ''​R'',​ ''​E''​ και ''​I''​ δηλώνουν ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αντέχει για τον καθορισμένο χρόνο έκθεσης σε φωτιά, σε ότι αφορά την:
 +
 +^  R  |Ικανότητα παραλαβής στατικού μηχανικού φορτίου|
 +^  E  |Δομική ακεραιότητα|
 +^  I  |Θερμομονωτική ικανότητα|
 +
 +==== R - Ικανότητα παραλαβής στατικού μηχανικού φορτίου ====
 +
 +Όταν πρόκειται για δομικό στοιχείο ή κατασκευή που προορίζεται να αντέχει σε στατικά μηχανικά φορτία,​ κατά την διάρκεια της δοκιμής έκθεσης σε φωτιά, το αντικείμενο υφίσταται αντίστοιχη στατική μηχανική φόρτιση. Η απαίτηση είναι το αντικείμενο να διατηρήσει την ικανότητα παραλαβής αυτού του μηχανικού φορτίου σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής.
 +
 +Σημειώστε ότι το μέγεθος αυτού του φορτίου δοκιμής,​ επιλέγεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος,​ οπότε είναι πιθανό ότι δυο ίδιου τύπου αντικείμενα,​ ταξινομημένα,​ πχ, σαν REI-120 μπορεί να έχουν πιστοποιηθεί για εντελώς διαφορετικά μηχανικά φορτία.
 +
 +==== E - Δομική ακεραιότητα ====
 +
 +Η απαίτηση είναι καθ'​ όλη τη διάρκεια της δοκιμής να μην εμφανιστούν ορατές φλόγες,​ από την πλευρά του αντικειμένου που δεν εκτίθεται στη φωτιά, για διάστημα μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων. ​
 +  * Σε αντικείμενα με θερμομόνωση,​ γίνεται επίσης δοκιμή για το εάν καπνοί ή άλλα θερμά αέρια εμφανίζονται στην μη εκτεθειμένη πλευρά και μπορούν να αναφλέξουν ένα σχετικά εύφλεκτο αντικείμενο,​ όπως ένα κομμάτι βαμβακερό ύφασμα.
 +  * Σε αντικείμενα χωρίς θερμομόνωση,​ γίνεται έλεγχος για το εάν εμφανίζονται,​ κατά την δοκιμή,​ οπές μεγαλύτερες από 25 mm σε διάμετρο ή σχισμές πλατύτερες από 6 mm σε μήκος 150 mm.
 +
 +==== I - Θερμομονωτική ικανότητα ====
 +
 +Η απαίτηση είναι καθ'​ όλη τη διάρκεια της δοκιμής να μην υπάρχει άνοδος θερμοκρασίας,​ στην πλευρά του αντικειμένου που δεν εκτίθεται στη φωτιά, μεγαλύτερη των 140 °C κατά μέσο όρο ή 180 °C τοπικά. ​
 +
 +Ειδικά για πόρτες και ρολλά πυρασφαλείας,​ υπάρχουν δύο διαφορετικά υπο-κριτήρια και ανάλογα οι χαρακτηρισμοί ''​I1''​ ή ''​I2''​ (οπότε μπορεί μία πόρτα να έχει κλάση I1-45 και Ι2-60 που σημαίνει ότι αντέχει τουλάχιστον 45 λεπτά με το πρώτο υπο-κριτήριο και τουλάχιστον 60 λεπτά με το δεύτερο) οι οποίοι συνδυάζονται και με τους ''​R''​ και ''​E''​ παραπάνω,​ δίνοντας πχ EI1-45, EI2-60 κλπ
 +
 +===== Λοιποί κωδικοί =====
 +
 +Υπάρχουν αρκετοί ακόμη κωδικοί που αφορούν τις ικανότητες προστασίας που προσφέρει ένα πυράντοχο προϊόν. Αυτή είναι μία σχετική λίστα:
 +
 +^  S  |Διαρροή καπνού|
 +^  W  |Ακτινοβολούμενη θερμότητα|
 +^  M  |Αντοχή σε κρουστικά φορτία|
 +^  C  |Δυνατότητα αυτασφάλισης|
 +^  P ή PH  |Αντοχή καλωδιώσεων ισχυρών/​ασθενών ρευμάτων|
 +^  G  |Αντοχή σε φωτιές αιθάλης|
 +
 +==== S - Διαρροή καπνού ====
 +
 +Σύμφωνα με τα παραπάνω,​ ένα προϊόν μπορεί να είναι, πχ, EI-30 και να επιτρέπει την διαρροή μεγάλων ποσοτήτων καπνού ή αερίων στην προστατευόμενη πλευρά (εφόσον είτε δεν πρόκειται για προϊόν με θερμομόνωση ή αυτές δεν είναι αρκετά θερμές ώστε να αναφλέξουν το δοκίμιο εύφλεκτου υλικού της κατηγορίας ''​E''​ παραπάνω).
 +
 +Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται και η χρήση του νέου κωδικού ''​S''​ που θα δηλώνει ότι το προϊόν,​ για τον συγκεκριμένο χρόνο δοκιμής, ​ πληρεί και τις προϋποθέσεις για την διαρροή καπνού.
 +
 +==== W - Ακτινοβολούμενη θερμότητα ====
 +
 +Αφορά την δυνατότητα του αντικειμένου να μην εμφανίζει υψηλές τιμές ακτινοβολούμενης θερμότητας στην μη εκτεθειμένη πλευρά. Το όριο είναι τα 15 kW/m² σε απόσταση 1m από την μη εκτεθειμένη πλευρά. ​
 +
 +==== M - Αντοχή σε κρουστικά φορτία ====
 +
 +Αφορά την δυνατότητα του αντικειμένου να αντέχει σε κρουστικά μηχανικά φορτία. Η δοκιμή αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένου κρουστικού φορτίου,​ κατά τη διάρκεια της δοκιμής,​ και αφού έχει παρέλθει ο ονομαστικός χρόνος αντοχής σε λεπτά για τα ''​R'',​ ''​E''​ και/ή ''​I''​ για τα οποία ζητείται η πιστοποίηση.
 +
 +==== C - Δυνατότητα αυτασφάλισης ====
 +
 +Πρόκειται για την ικανότητα ενός δομικού στοιχείου σχεδιασμένου για να κλείνει ένα άνοιγμα (πχ πόρτας ή ρολλού) να κλείνει αυτόματα σε περίπτωση φωτιάς. Η δοκιμή πιστοποιεί ότι το αντικείμενο έχει ή όχι αυτό το χαρακτηριστικό.
 +
 +==== P ή PH - Αντοχή καλωδιώσεων ισχυρών/​ασθενών ρευμάτων ====
 +
 +Αφορά καλωδιώσεις και την δυνατότητά τους να αντέξουν σε φωτιά.
 +
 +==== G  - Αντοχή σε φωτιές αιθάλης ====
 +
 +Αφορά καμινάδες και προϊόντα σχετικά με αυτές. Πιστοποιεί την ικανότητα του αντικειμένου να αντέξει σε φωτιές του ​ συγκεκριμένου τύπου.
 +
  
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™