Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

GENIUS RPE2433HG - RF Δέκτης ασύρματου τηλεχειρισμού, 2 εντολών, κυλιόμενου κωδικού, 433.9 MHz

RF Δέκτης ασύρματου τηλεχειρισμού, 2 εντολής, κυλιόμενου κωδικού, τύπου RPE2433HG, της εταιρείας GENIUS για χρήση με συμβατά τηλεχειριστήρια της ίδιας εταιρείας (όπως τα GENIUS Bravo).

GENIUS RPE433HG - RF Δέκτης ασύρματου τηλεχειρισμού, 2 εντολών, κυλιόμενου κωδικού, 433.9 MHz

 • Κωδικός: 6100099
 • Συχνότητα λειτουργίας: 433.92 MHz
 • Κωδικοποίηση: με κυλιόμενο κωδικό
 • Αριθμός εντολών (καναλιών): 2
  (δικάναλος δέκτης - ελέγχει δύο ρελέ)
 • Τροφοδοσία: 24 VDC
 • Τρόπος λειτουργίας: καταχώρηση έως και 256 συμβατών τηλεχειριστηρίων (συνολικά και για τις 2 εντολές)
 • Σύνδεση σε συμβατούς ηλεκτρονικού πίνακες ελέγχου: μέσω συνδέσμου Molex / 5 pin
  (προαιρετικά, διατίθεται και προσαρμογέας για αυτόνομη εγκατάσταση)

GENIUS RPE433HG - RF Δέκτης ασύρματου τηλεχειρισμού, 2 εντολών, κυλιόμενου κωδικού, 433.9 MHz

 • J1: Κλέμα σύνδεσης κεραίας και εξόδου 2ου καναλιού (NO, NC, COM - εάν ο βραχυκυκλωτήρας είναι μεταξύ των απολήξεων 1 & 2 του J2)
 • J2: Απολήξεις σύνδεσης βραχυκυκλωτήρα (jumper)
 • Sw1: Πλήκτρο προγραμματισμού 1ου καναλιού
 • Sw2: Πλήκτρο προγραμματισμού 2ου καναλιού
 • LED1: Ενδεικτικό LED 1ου καναλιού
 • LED2: Ενδεικτικό LED 2ου καναλιού

Ανάλογα με την θέση του βραχυκυκλωτήρα επί του J2 έχουμε τις εξής περιπτώσεις για την έξοδο του 2ου καναλιού:

 • 2 & 3 (θέση ON - εργοστασιακή ρύθμιση): Η έξοδος του δεύτερου καναλιού γίνεται μέσω του συνδέσμου Molex (5 pin). Στους ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου της GENIUS ενεργοποιεί την επαφή OPEN B. Η επαφή αυτή, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, συνήθως ενεργοποιεί το μερικό άνοιγμα του αυτοματισμού.
 • 1 & 2 (θέση OFF): Η έξοδος του δεύτερου καναλιού γίνεται μέσω της κλέμας J1.
  • Είδος ρελέ: SPDT, Form C (παρέχει μία NO και μία NC έξοδο)
  • Μέγιστο φορτίο ρελέ:
   • 1 A στα 30 VDC
   • 0.5 A στα 120 VAC

Σημειώστε ότι υπάρχει περίπτωση ο πίνακας ελέγχου στον οποίον θα συνδέσετε τον δέκτη να μην διαθέτει σύνδεση για την εντολή OPEN B του δέκτη μέσω του συνδέσμου Molex / 5 pin (πράγμα που συνήθως διαπιστώνουμε εύκολα παρατηρώντας το αντίστοιχο ενδεικτικό LED του πίνακα). Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να τοποθετήσουμε τον βραχυκυκλωτήρα στην θέση OFF και να χρησιμοποιήσουμε καλώδιο από την κλέμα J1 μέχρι την κλέμα παρελκομένων του πίνακα.Προγραμματισμός

Κατά την διαδικασία προγραμματισμού, ο πίνακας “μαθαίνει” ποιό πλήκτρο ενός τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί ποιό κανάλι. Για λόγους ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν δίνεται από τον δέκτη καμία εντολή στον αυτοματισμό.Μέθοδος 1η

Αυτή τη μέθοδο ακολουθούμε όταν προγραμματίζουμε για πρώτη φορά τον δέκτη αλλά και σε μετέπειτα προγραμματισμούς, όταν η πρόσβαση στον δέκτη είναι εύκολη.

 1. Πατάμε 1 φορά και αφήνουμε το αντίστοιχο πλήκτρο Sw1 ή Sw2 του δέκτη, ανάλογα με το ποιό από τα 2 κανάλια θέλουμε να προγραμματίσουμε (ποιό κανάλι θέλουμε να ενεργοποιεί το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου). Το ενδεικτικό LED που αντιστοιχεί στο κανάλι θα ανάψει και θα μείνει αναμμένο για 10 sec που είναι το περιθώριο για να προγραμματίσουμε κάποιο πλήκτρο τηλεχειριστηρίου στον δέκτη.
  • Sw1: Πλήκτρο προγραμματισμού 1ου καναλιού
  • Sw2: Πλήκτρο προγραμματισμού 2ου καναλιού
 2. Εντός του περιθωρίου των 10 sec πατάμε και κρατάμε πατημένο για τουλάχιστον 1 sec το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου το οποίο θέλουμε να απομνημονεύσει ο δέκτης. Εάν η απομνημόνευση γίνει επιτυχώς:
  • το ενδεικτικό LED που αντιστοιχεί στο κανάλι θα αναβοσβήσει 2 φορές και
  • το χρονικό περιθώριο για απομνημόνευση και άλλων πλήκτρων τηλεχειριστηρίων παρατείνεται κατά 10 sec
 3. Εάν θέλουμε ο πίνακας να απομνημονεύσει και άλλα πλήκτρα τηλεχειριστηρίων στο ίδιο κανάλι, επαναλαμβάνουμε το προηγούμενο βήμα, όσο το ενδεικτικό LED που αντιστοιχεί στο κανάλι είναι αναμμένο. Έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίσουμε έως 256 συνολικά πλήκτρα τηλεχειριστηρίων και για τα 2 κανάλια.
 4. Εάν παρέλθει το περιθώριο και σβήσει το ενδεικτικό LED που αντιστοιχεί στο κανάλι, τότε ο δέκτης αυτόματα σταματά την διαδικασία προγραμματισμού. Εάν θέλουμε να σταματήσει η διαδικασία πριν παρέλθει το περιθώριο, πατάμε 1 φορά και αφήνουμε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα Sw1 ή Sw2.
 5. Αφού έχει σταματήσει η διαδικασία προγραμματισμού, ελέγχουμε εάν όντως έγινε σωστός προγραμματισμός πλήκτρων και καναλιών, δοκιμάζοντας την λειτουργία των τηλεχειριστηρίων που προγραμματίσαμε.


Μέθοδος 2η

Αυτή τη μέθοδο ακολουθούμε όταν έχουμε ήδη προγραμματίσει τον δέκτη και η πρόσβαση σε αυτόν δεν είναι εύκολη (πρέπει να ανοίξουμε κάποιο καπάκι του μηχανισμού).

GENIUS Bravo - RF Πομπός ασύρματου τηλεχειρισμού (τηλεχειριστήριο) κυλιόμενου κωδικού

 1. Πλησιάζουμε στον χώρο του δέκτη (ο δέκτης πρέπει να είναι συνδεδεμένος, να τροφοδοτείται με ρεύμα και να μπορεί να λάβει σήμα από τον πομπό). Μαζί μας πρέπει να έχουμε και ένα τηλεχειριστήριο του οποίου ένα πλήκτρο έχει απομνημονεύσει ο δέκτης στο κανάλι που θέλουμε να προγραμματίσουμε (τηλεχειριστήριο “δάσκαλος”).
 2. Στο τηλεχειριστήριο “δάσκαλο” πατάμε, ταυτόχρονα, τα πλήκτρα P1 και P2 και τα κρατάμε πατημένα για τουλάχιστον 5 sec. Εάν η ενέργεια εκτελεστεί σωστά, έχουμε 10 sec περιθώριο για να ολοκληρώσουμε το επόμενο βήμα (επιλογή καναλιού).
 3. Στο τηλεχειριστήριο “δάσκαλο” πατάμε και κρατάμε πατημένο για τουλάχιστον 1 sec ένα πλήκτρο το οποίο έχει ήδη απομνημονεύσει ο δέκτης στο επιθυμητό κανάλι. Εάν η ενέργεια εκτελεστεί σωστά, ξεκινά η διαδικασία προγραμματισμού του αντίστοιχου καναλιού (ακριβώς όπως όταν πατήσουμε ένα από τα πλήκτρα Sw1 ή Sw2 του δέκτη στην προηγούμενη μέθοδο). Το ενδεικτικό LED που αντιστοιχεί στο κανάλι θα ανάψει και θα μείνει αναμμένο για 10 sec που είναι το περιθώριο για να προγραμματίσουμε κάποιο πλήκτρο τηλεχειριστηρίου στον δέκτη.
 4. Εντός του περιθωρίου των 10 sec πατάμε και κρατάμε πατημένο για τουλάχιστον 1 sec το πλήκτρο του (νέου) τηλεχειριστηρίου το οποίο θέλουμε να απομνημονεύσει ο δέκτης. Εάν η απομνημόνευση γίνει επιτυχώς:
  • το ενδεικτικό LED που αντιστοιχεί στο κανάλι θα αναβοσβήσει 2 φορές και
  • το χρονικό περιθώριο για απομνημόνευση και άλλων πλήκτρων τηλεχειριστηρίων παρατείνεται κατά 10 sec
 5. Εάν θέλουμε ο πίνακας να απομνημονεύσει και άλλα πλήκτρα τηλεχειριστηρίων στο ίδιο κανάλι, επαναλαμβάνουμε το προηγούμενο βήμα, όσο το ενδεικτικό LED που αντιστοιχεί στο κανάλι είναι αναμμένο. Έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίσουμε έως 256 συνολικά πλήκτρα τηλεχειριστηρίων και για τα 2 κανάλια.
 6. Εάν παρέλθει το περιθώριο και σβήσει το ενδεικτικό LED που αντιστοιχεί στο κανάλι, τότε ο δέκτης αυτόματα σταματά την διαδικασία προγραμματισμού. Εάν θέλουμε να σταματήσει η διαδικασία πριν παρέλθει το περιθώριο, πατάμε 1 φορά και αφήνουμε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα Sw1 ή Sw2.
 7. Αφού έχει σταματήσει η διαδικασία προγραμματισμού, ελέγχουμε εάν όντως έγινε σωστός προγραμματισμός πλήκτρων και καναλιών, δοκιμάζοντας την λειτουργία των τηλεχειριστηρίων που προγραμματίσαμε.


Διαγραφή

Μπορούμε να διαγράψουμε όλα τα πλήκτρα τηλεχειριστηρίων που έχει απομνημονεύσει ο δέκτης, πατώντας και κρατώντας πατημένο οποιοδήποτε από τα πλήκτρα Sw1 ή Sw2 του δέκτη μέχρι το ενδεικτικό LED να αρχίσει να αναβοσβήνει. Όταν το ενδεικτικό LED πάψει να αναβοσβήνει τα δεδομένα της μνήμης του δέκτη έχουν διαγραφεί οριστικά. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μόνο των πλήκτρων που έχει απομνημονεύσει ο δέκτης για ένα μόνο κανάλι.Εγχειρίδια - Φυλλάδια

ΈγγραφοΜέγεθοςΗμερομηνίαΠαρατηρήσεις
Οδηγίες χρήσης τηλεχειριστηρίων GENIUS Bravo 133.2 KB 22-04-2007 Σε διάφορες γλώσσες - περιλαμβάνονται και τα Αγγλικά.
Οδηγίες χρήσης δεκτών συμβατών με τηλεχειριστήρια GENIUS Bravo
(GENIUS RPE2433HG & RPE433HG)
138.2 KB 22-04-2007 Σε διάφορες γλώσσες - περιλαμβάνονται και τα Αγγλικά.
 


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™