Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr
Ιστορικό::

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

products:heart_access-control:ha3020:master_2:index [2019/06/24 01:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Προγραμματισμός:​ 2 - Αλλαγή κωδικών ======
  
 +
 +
 +{{page>:​products:​heart_access-control:​ha3020:​master_list:​index}}
 +
 +===== Διάγραμμα ρυθμίσεων =====
 +
 +Αυτές είναι οι διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις κωδικών (επιλογή ''​2.PASSWD''​ στο 1ο επίπεδο).
 +
 +^  Επίπεδο \\ 1  ^  Επίπεδο \\ 2  ^  Επίπεδο \\ 3  ^  Επίπεδο \\ 4  ^  Επίπεδο \\ 5  ^  Επίπεδο \\ 6  |  Πληκτρολόγιο ​ |
 +|''​2.PASSWD''​| ||||^ |
 +| |''​1.MASTER''​| |||^<​key>​2-1</​key>​|
 +| |''​2.MAIN''​| |||^<​key>​2-2</​key>​|
 +| |''​3.PATROL''​| |||^<​key>​2-3</​key>​|
 +| |''​4.GUARD''​| |||^<​key>​2-4</​key>​|
 +
 +
 +===== 21 - Κωδικός διαχειριστή (master code ή master password) =====
 +
 +Εργοστασιακή τιμή: ''​111111''​
 +
 +Αποτελείται από 6 ψηφία (αριθμοί 0 έως 9). Χρησιμεύει για να προστατεύει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής.
 +
 +^Ενέργεια{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_1.gif ​ | }}^Ένδειξη οθόνης{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_2.gif ​ | }}^Παρατηρήσεις{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_3.gif ​ | }}^
 +|  Αρχική ένδειξη οθόνης:​|''​READY FOR CARD''​| |
 +|<​key>​1-1-1-1-1-1-#</​key>​|''​1.ENROL 2.PASSWD \\ 3.TIMER 4.SYSTEM''​| |
 +|<​key>​2</​key>​|''​1.MASTER 2.MAIN \\ 3.PATROL 4.GUARD''​| |
 +|<​key>​1</​key>​|''​CURRENT:​ 111111 \\ NEW:''​|Ο τρέχον κωδικός διαχειριστή είναι ''​111111''​|
 +|Πληκτρολόγηση νέου κωδικού διαχειριστή,​ πχ <​key>​1-2-3-4-5-6</​key>​|''​CURRENT:​ 111111 \\ NEW: ∗∗∗∗∗∗''​|Για λόγους ασφαλείας,​ ο νέος κωδικός δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Αντί για αυτό, εμφανίζονται αντίστοιχοι χαρακτήρες ''​∗''​|
 +|<​key>#</​key>​ ή αναμονή για 15sec|''​READY FOR CARD''​|Τέλος διαδικασίας|
 +
 +
 +
 +===== 22 - Γενικός κωδικός πρόσβασης (main password) =====
 +
 +Εργοστασιακή τιμή: ''​1234''​
 +
 +Αποτελείται από 4 ψηφία (αριθμοί 0 έως 9). Χρησιμεύει,​ όταν είναι ενεργοποιημένη η  μέθοδος πρόσβασης ''​MODE 1'',​ σαν γενικός κωδικός (μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το PIN που έχει καταχωρηθεί με οποιαδήποτε κάρτα χρήστη). Πρέπει,​ είτε να να διατηρείται μυστικός και να μην ανακοινώνεται στους χρήστες (πχ εάν τον χρησιμοποιούμε για δοκιμές των καρτών),​ είτε να αλλάζει σε τακτική βάση εάν είναι σε κοινή χρήση.
 +
 +^Ενέργεια{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_1.gif ​ | }}^Ένδειξη οθόνης{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_2.gif ​ | }}^Παρατηρήσεις{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_3.gif ​ | }}^
 +|  Αρχική ένδειξη οθόνης:​|''​READY FOR CARD''​| |
 +|<​key>​1-1-1-1-1-1-#</​key>​|''​1.ENROL 2.PASSWD \\ 3.TIMER 4.SYSTEM''​| |
 +|<​key>​2</​key>​|''​1.MASTER 2.MAIN \\ 3.PATROL 4.GUARD''​| |
 +|<​key>​2</​key>​|''​CURRENT:​ 1234 \\ NEW:''​|Ο τρέχον γενικός κωδικός χρηστών είναι ''​1234''​|
 +|Πληκτρολόγηση νέου κωδικού διαχειριστή,​ πχ <​key>​5-6-7-8</​key>​|''​CURRENT:​ 1234 \\ NEW: ∗∗∗∗''​|Για λόγους ασφαλείας,​ ο νέος κωδικός δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Αντί για αυτό, εμφανίζονται αντίστοιχοι χαρακτήρες ''​∗''​|
 +|<​key>#</​key>​ ή αναμονή για 15sec|''​READY FOR CARD''​|Τέλος διαδικασίας|
 +
 +===== 23 - Κωδικός περιπόλου (patrol password) =====
 +
 +Εργοστασιακή τιμή: ''​1234567''​
 +
 +Αποτελείται από 7 ψηφία (αριθμοί 0 έως 9). Χρησιμεύει για την ενεργοποίηση του ρελέ περιπόλου (Patrol).
 +
 +^Ενέργεια{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_1.gif ​ | }}^Ένδειξη οθόνης{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_2.gif ​ | }}^Παρατηρήσεις{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_3.gif ​ | }}^
 +|  Αρχική ένδειξη οθόνης:​|''​READY FOR CARD''​| |
 +|<​key>​1-1-1-1-1-1-#</​key>​|''​1.ENROL 2.PASSWD \\ 3.TIMER 4.SYSTEM''​| |
 +|<​key>​2</​key>​|''​1.MASTER 2.MAIN \\ 3.PATROL 4.GUARD''​| |
 +|<​key>​3</​key>​|''​CURRENT:​ 1234567 \\ NEW:''​|Ο τρέχον κωδικός περιπόλου είναι ''​1234567''​|
 +|Πληκτρολόγηση νέου κωδικού περιπόλου,​ πχ <​key>​7-6-5-4-3-2-1</​key>​|''​CURRENT:​ 1234567 \\ NEW: ∗∗∗∗∗∗∗''​|Για λόγους ασφαλείας,​ ο νέος κωδικός δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Αντί για αυτό, εμφανίζονται αντίστοιχοι χαρακτήρες ''​∗''​|
 +|<​key>#</​key>​ ή αναμονή για 15sec|''​READY FOR CARD''​|Τέλος διαδικασίας|
 +
 +
 +===== 24 - Κωδικός φρουρού (guard password) =====
 +
 +Εργοστασιακή τιμή: ''​123''​
 +
 +Αποτελείται από 3 ψηφία (αριθμοί 0 έως 9).  Χρησιμεύει για την ενεργοποίηση του ρελέ φύλακα (Guard).
 +
 +^Ενέργεια{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_1.gif ​ | }}^Ένδειξη οθόνης{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_2.gif ​ | }}^Παρατηρήσεις{{ ​ :​products:​heart_access-control:​ha3020:​line_3.gif ​ | }}^
 +|  Αρχική ένδειξη οθόνης:​|''​READY FOR CARD''​| |
 +|<​key>​1-1-1-1-1-1-#</​key>​|''​1.ENROL 2.PASSWD \\ 3.TIMER 4.SYSTEM''​| |
 +|<​key>​2</​key>​|''​1.MASTER 2.MAIN \\ 3.PATROL 4.GUARD''​| |
 +|<​key>​4</​key>​|''​CURRENT:​ 123 \\ NEW:''​|Ο τρέχον κωδικός φρουρού είναι ''​123''​|
 +|Πληκτρολόγηση νέου κωδικού περιπόλου,​ πχ <​key>​3-2-1</​key>​|''​CURRENT:​ 123 \\ NEW: ∗∗∗''​|Για λόγους ασφαλείας,​ ο νέος κωδικός δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Αντί για αυτό, εμφανίζονται αντίστοιχοι χαρακτήρες ''​∗''​|
 +|<​key>#</​key>​ ή αναμονή για 15sec|''​READY FOR CARD''​|Τέλος διαδικασίας|
 +
 +===== Σύνδεσμοι =====
 +
 +
 +
 +
 +{{page>:​kataskevastes-promitheftes:​heart:​links:​index}}
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™