Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας σε πίνακα FAAC 740D

Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας σε ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου FAAC 740D.Παρατηρήσεις

Κλέμα ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου

 • Οι αριθμοί επαφών του πίνακα ελέγχου, στους παρακάτω πίνακες, είναι αυτοί που είναι τυπωμένοι επάνω την κλέμα:


 • Η συνδεσμολογία για προστασία κατά το κλείσιμο είναι, σε κάθε περίπτωση αναγκαία. Από την άλλη, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την παροχή ικανοποιητικής προστασίας σε μία αυτόματη συρόμενη πόρτα.
 • Η λειτουργία FAIL SAFE ενεργοποιείται θέτοντας FS=y στο μενού ADVANCED PROGRAMMING και κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας των φωτοκυττάρων ως εξής: πριν από κάθε κίνηση της θύρας, κόβεται στιγμιαία το ρεύμα που τροφοδοτεί τον πομπό και ελέγχεται εάν ο δέκτης ανταποκρίνεται αλλάζοντας το σήμα του (εάν ο διακόπτης ανοίγει). Εάν δεν αυτό δεν συμβεί, δεν επιτρέπει την κίνηση της θύρας. Ουσιαστικά, πρόκειται για προσομοίωση της περίπτωσης που τα φωτοκύτταρα ασφαλείας ανιχνεύουν εμπόδιο.
 • Για την προτεινόμενη εφαρμογή των διαφόρων συνδεσμολογιών, συμβουλευτείτε το παρακάτω σχήμα:

Κάλυψη συρόμενης πόρτας με φωτοκύτταρα ασφαλείαςWitt Sensoric RP25

Πομποδέκτης (TX&RX)
Witt Sensoric RP25 - NC επαφή
Οι επαφές του πομποδέκτη, στην παραπάνω εικόνα, είναι αριθμημένες με την σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά.


Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας Witt Sensoric RP25 αποτελούνται από έναν πομποδέκτη και έναν ανακλαστήρα (καθρεπτάκι). Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συνδέσουμε μόνο τον πομποδέκτη με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.

 • Οι επαφές 2 & 3 τροφοδοτούν τον πομποδέκτη με ρεύμα 24 V DC από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
  Προσοχή: η πολικότητα έχει σημασία.
  • Το (-) στο 2
  • Το (+) στο 3
 • Οι επαφές 5 & 6 δίνουν στον πίνακα ελέγχου την εντολή από τον πομποδέκτη.
 • Οι υπόλοιπες επαφές δεν πρέπει να συνδεθούν κάπου.
 


Προστασία κατά το κλείσιμο

Επαφή πομποδέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
3 9 ή 10 (+ 24V)
5 4 (FSW CL)
6 7 ή 8 (-)


Προστασία κατά το άνοιγμα

Επαφή πομποδέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
3 9 ή 10 (+ 24V)
5 3 (FSW OP)
6 7 ή 8 (-)


Προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο

Επαφή πομποδέκτη για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή πομποδέκτη για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
3 9 ή 10 (+24V)
5 4 (FSW CL)
6 3 (FSW OP)
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
3 9 ή 10 (+24V)
5 3 (FSW OP)
6 7 ή 8 (-)


NOLOGO IR-5001P

NOLOGO IR5001P - Πομπός - Τροφοδοσία 24 VDCNOLOGO IR5001P - Δέκτης - Τροφοδοσία 24 VDC - NC επαφή
Οι επαφές του πομπού και του δέκτη, στις παραπάνω εικόνες, είναι αριθμημένες με την σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά. Ο πομπός έχει 3 επαφές και ο δέκτης έχει 6 επαφές.


Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας IR5001P αποτελούνται από έναν πομπό και έναν δέκτη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συνδέσουμε και τον πομπό και τον δέκτη με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.

 • Οι επαφές 1 & 3, τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη, τους τροφοδοτούν με ρεύμα 24 V DC από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
  Προσοχή: η πολικότητα έχει σημασία.
  • Το (-) στο 1
  • Το (+) στο 3
 • Οι επαφές 4 & 5 δίνουν στον πίνακα ελέγχου την εντολή από τον πομποδέκτη.
 • Οι υπόλοιπες επαφές δεν πρέπει να συνδεθούν κάπου.
 


Προστασία κατά το κλείσιμο

Επαφή πομπού Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
1 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
3 9 ή 10 (+ 24V)
Επαφή δέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 7 ή 8 (-)
3 9 ή 10 (+ 24V)
4 4 (FSW CL)
5 7 ή 8 (-)


Προστασία κατά το άνοιγμα

Επαφή πομπού Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
1 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
3 9 ή 10 (+ 24V)
Επαφή δέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 7 ή 8 (-)
3 9 ή 10 (+ 24V)
4 3 (FSW OP)
5 7 ή 8 (-)


Προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο

Επαφή πομπού για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή πομπού για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
1 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
3 9 ή 10 (+24V)
1 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
3 9 ή 10 (+24V)
Επαφή δέκτη για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή δέκτη για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 7 ή 8 (-)
3 9 ή 10 (+24V)
4 3 (FSW OP)
5 4 (FSW CL)
1 7 ή 8 (-)
3 9 ή 10 (+24V)
4 3 (FSW OP)
5 7 ή 8 (-)


AUTOTECH FT12

Πομπός (ΤΧ) Δέκτης (RX)
AUTOTECH FT12 - ΠομπόςAUTOTECH FT12 - Δέκτης - NC επαφή
Οι επαφές του πομπού και του δέκτη, στις παραπάνω εικόνες, είναι αριθμημένες με την σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά. Ο πομπός έχει 2 επαφές και ο δέκτης έχει 5 επαφές.


Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας AUTOTECH FT12 αποτελούνται από έναν πομπό και έναν δέκτη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συνδέσουμε και τον πομπό και τον δέκτη με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.

 • Οι επαφές 1 & 2, τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη, τους τροφοδοτούν με ρεύμα 24 V DC από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
  Προσοχή: η πολικότητα έχει σημασία.
  • Το (+) στο 1
  • Το (-) στο 2
 • Οι επαφές 4 & 5 δίνουν στον πίνακα ελέγχου την εντολή από τον πομποδέκτη.
 • Οι υπόλοιπες επαφές δεν πρέπει να συνδεθούν κάπου.
 


Προστασία κατά το κλείσιμο

Επαφή πομπού Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
1 9 ή 10 (+ 24V)
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
Επαφή δέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 9 ή 10 (+ 24V)
2 7 ή 8 (-)
4 4 (FSW CL)
5 7 ή 8 (-)


Προστασία κατά το άνοιγμα

Επαφή πομπού Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
1 9 ή 10 (+ 24V)
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
Επαφή δέκτη Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 9 ή 10 (+ 24V)
2 7 ή 8 (-)
4 3 (FSW OP)
5 7 ή 8 (-)


Προστασία κατά το κλείσιμο και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο

Επαφή πομπού για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή πομπού για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
Χωρίς FAIL SAFE Με FAIL SAFE
1 9 ή 10 (+24V)
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
1 9 ή 10 (+24V)
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
Επαφή δέκτη για προστασία
κατά το κλείσιμο
Επαφή δέκτη για προστασία
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
Επαφή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
1 9 ή 10 (+24V)
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
4 3 (FSW OP)
5 4 (FSW CL)
1 9 ή 10 (+24V)
2 7 ή 8 (-) 11 (TX-FSW)
4 3 (FSW OP)
5 7 ή 8 (-)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™