Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Σύνδεση πίνακα HiLTRON KB24 με κλειδαριά ή ηλεκτρομαγνήτη

Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα πλέον τυπικά παραδείγματα σύνδεσης του πίνακα HiLTRON KB24 με διάφορες ηλεκτρικές κλειδαριές και ηλεκτρομαγνήτες (ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές).

Ο συνδυασμός εύκολης εγκατάστασης, προγραμματισμού και χρήσης, μαζί με την ασφάλεια που παρέχει η ξεχωριστή εγκατάσταση του πληκτρολογίου (ή έως και 4 πληκτρολογίων) κάνουν το προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό για τέτοιες εφαρμογές.Σύνδεση με ηλεκτρομαγνήτη ή DC ηλεκτρική κλειδαριά

Σημειώστε ότι για την σύνδεση ηλεκτρομαγνήτη, DC ηλεκτρικής κλειδαριάς και άλλων αντίστοιχων συσκευών που λειτουργούν με συνεχές (DC) ρεύμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη δίοδος, όπως στα παρακάτω σχήματα. Κατά την σύνδεση πρέπει να εγκατασταθεί δίοδος και μάλιστα με την σωστή πολικότητα. Η η πολικότητα της διόδου σημειώνεται με μία ενδεικτική γραμμή στην πλευρά της καθόδου (+).

Σημειώστε ότι:

 • Για την σύνδεση ηλεκτρομαγνήτη, DC ηλεκτρικής κλειδαριάς και άλλων αντίστοιχων συσκευών που λειτουργούν με συνεχές (DC) ρεύμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη δίοδος, όπως στα παρακάτω σχήματα. Κατά την σύνδεση πρέπει να εγκατασταθεί δίοδος και μάλιστα με την σωστή πολικότητα. Η πολικότητα της διόδου σημειώνεται με μία ενδεικτική γραμμή στην πλευρά της καθόδου (+).

Συνδεσμολογίες ηλεκτρικών κλειδαριών με DC τροφοδοσία

 • Οι DC ηλεκτρικές κλειδαριές είναι σπανιότερες από τις AC ηλεκτρικές κλειδαριές. Ελέγξτε πρώτα με τι τάση (DC ή AC και πόσα Volt) λειτουργεί η κλειδαριά σας.
 • Εάν πρόκειται για κλειδαριά ή ηλεκτρομαγνήτη που λειτουργεί με τάση 24 VDC τότε, με το ίδιο τροφοδοτικό που απαιτεί η κλειδαριά ή ο ηλεκτρομαγνήτης, μπορεί να τροφοδοτηθεί και ο πίνακας HiLTRON KB24. Έτσι πετυχαίνουμε απλούστερη εγκατάσταση και μικρή οικονομία στο συνολικό κόστος.
 • Φροντίστε ώστε το τροφοδοτικό ή τα τροφοδοτικά που θα χρησιμοποιήσετε να μπορούν να ανταποκριθούν στο συνολικό φορτίο απαιτείται (τα Amp ή mAmp/mA για τα οποία είναι βαθμονομημένο το τροφοδοτικό πρέπει να είναι περισσότερα από το σύνολο των αντίστοιχων καταναλώσεων).
 • Από την εσωτερική (προστατευμένη) πλευρά της πόρτας (και συνήθως δίπλα σε αυτήν) μπορείτε να εγκαταστήσετε μία μπουτονιέρα για έλεγχο του ηλεκτρομαγνήτη ή της ηλεκτρικής κλειδαριάς: όσο πατάμε το μπουτόν η πόρτα ξεκλειδώνει και όταν το αφήσουμε κλειδώνει ξανά. Το ίδιο μπορούμε να πετύχουμε και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, η πόρτα θα μπορούσε να ξεκλειδώνει με την ενεργοποίηση ενός αισθητήρα κίνησης που ενεργοποιείται καθώς την πλησιάζουμε ή ακόμη και μέσω τηλεχειρισμού.


Παράδειγμα σύνδεσης ηλεκτρομαγνήτη

Σύνδεση ηλεκτρομαγνήτη σε πίνακα HiLTRON KB24

Παρατηρήστε ότι η θετική (+) τροφοδοσία του ηλεκτρομαγνήτη εισέρχεται από την επαφή C και εξέρχεται από την επαφή NC (συνδεσμολογία Κανονικά Κλειστή / Normally Closed). Ο ηλεκτρομαγνήτης κλειδώνει όταν τροφοδοτείται με ρεύμα και ξεκλειδώνει όταν το κόψουμε.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ισχύει η παραπάνω συνδεσμολογία με χρήση ενός μόνο τροφοδοτικού, εννοείται ότι ο ηλεκτρομαγνήτης πρέπει να λειτουργεί με τάση 24 VDC. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήστε δύο διαφορετικά τροφοδοτικά (ένα για την τροφοδοσία του πίνακα και ένα για την τροφοδοσία του ηλεκτρομαγνήτη).


Παράδειγμα σύνδεσης DC ηλεκτρικής κλειδαριάς

Σύνδεση DC ηλεκτρικής κλειδαριάς σε πίνακα HiLTRON KB24

Παρατηρήστε ότι η θετική (+) τροφοδοσία της κλειδαριάς εισέρχεται από την επαφή C και εξέρχεται από την επαφή NA (συνδεσμολογία Κανονικά Ανοιχτή / Normally Open). Η κλειδαριά κλειδώνει όταν δεν τροφοδοτείται με ρεύμα και ξεκλειδώνει όταν της δώσουμε ρεύμα.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ισχύει η παραπάνω συνδεσμολογία με χρήση ενός μόνο τροφοδοτικού, εννοείται ότι η ηλεκτρική κλειδαριά πρέπει να λειτουργεί με τάση 24 VDC. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήστε δύο διαφορετικά τροφοδοτικά (ένα για την τροφοδοσία του πίνακα και ένα για την τροφοδοσία της ηλεκτρικής κλειδαριάς).


Σύνδεση με AC ηλεκτρική κλειδαριά

Σημειώστε ότι:

 • Οι AC ηλεκτρικές κλειδαριές και ειδικά με τάση λειτουργίας 12 VAC είναι οι πλέον συνηθισμένες ηλεκτρικές κλειδαριές της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση όμως, ελέγξτε πρώτα με τι τάση (DC ή AC και πόσα Volt) λειτουργεί η κλειδαριά σας.
 • Για να μπορεί να τροφοδοτηθεί και ο πίνακας HiLTRON KB24 από το ίδιο τροφοδοτικό που απαιτεί η κλειδαριά, πρέπει η κλειδαριά να μπορεί να λειτουργήσει με τάση 24 VAC.
 • Φροντίστε ώστε το τροφοδοτικό ή τα τροφοδοτικά που θα χρησιμοποιήσετε να μπορούν να ανταποκριθούν στο συνολικό φορτίο απαιτείται (τα Amp ή mAmp/mA για τα οποία είναι βαθμονομημένο το τροφοδοτικό πρέπει να είναι περισσότερα από το σύνολο των αντίστοιχων καταναλώσεων).
 • Από την εσωτερική (προστατευμένη) πλευρά της πόρτας (και συνήθως δίπλα σε αυτήν) μπορείτε να εγκαταστήσετε μία μπουτονιέρα για έλεγχο της ηλεκτρικής κλειδαριάς: όσο πατάμε το μπουτόν η πόρτα ξεκλειδώνει και όταν το αφήσουμε κλειδώνει ξανά. Το ίδιο μπορούμε να πετύχουμε και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, η πόρτα θα μπορούσε να ξεκλειδώνει με την ενεργοποίηση ενός αισθητήρα κίνησης που ενεργοποιείται καθώς την πλησιάζουμε ή ακόμη και μέσω τηλεχειρισμού.


Παράδειγμα σύνδεσης AC ηλεκτρικής κλειδαριάς

Σύνδεση AC ηλεκτρικής κλειδαριάς σε πίνακα HiLTRON KB24

Παρατηρήστε ότι το ένα άκρο της τροφοδοσίας της κλειδαριάς εισέρχεται από την επαφή C και εξέρχεται από την επαφή NA (συνδεσμολογία Κανονικά Ανοιχτή / Normally Open). Η κλειδαριά κλειδώνει όταν δεν τροφοδοτείται με ρεύμα και ξεκλειδώνει όταν της δώσουμε ρεύμα.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ισχύει η παραπάνω συνδεσμολογία με χρήση ενός μόνο τροφοδοτικού, εννοείται ότι η ηλεκτρική κλειδαριά πρέπει να λειτουργεί με τάση 24 VAC. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήστε δύο διαφορετικά τροφοδοτικά (ένα για την τροφοδοσία του πίνακα και ένα για την τροφοδοσία της ηλεκτρικής κλειδαριάς).


Εγχειρίδια - Φυλλάδια

ΈγγραφοΜέγεθοςΗμερομηνίαΠαρατηρήσεις
Οδηγίες εγκατάστασης πίνακα ελέγχου πρόσβασης HiLTRON KB24 5.2 MB 29-03-2011 Σε διάφορες γλώσσες. Περιλαμβάνονται και τα Αγγλικά.
 


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™