Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

AUTOTECH APIC-2001 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου APIC-2001, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC και διαθέτουν δικούς τους τερματικούς διακόπτες.Τιμές

Τιμές για τον ηλεκτρονικό πινακοδέκτη ελέγχου AUTOTECH APIC-2001 θα βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη σελίδα:
- Πίνακες ελέγχου αυτοματισμών

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε επίσης τιμές για υλικά που συνδυάζονται με τους πίνακες ελέγχου όπως τηλεχειριστήρια, φανοί ειδοποίησης λειτουργίας, φωτοκύτταρα ασφαλείας, μπουτονιέρες, κλειδομπουτονιέρες κλπ


Βασικά χαρακτηριστικά

AUTOTECH APIC-2001 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά

 • Αυτόματη αναγνώριση τερματικών μοτέρ.
 • Αυτόματο κλείσιμο μετά παρέλευση ρυθμιζόμενου χρόνου αναμονής (μπορεί να απενεργοποιηθεί).
 • Έξοδος για λειτουργία φωτισμού ή φανού ειδοποίησης.
 • Έξοδος 24 V AC / 200 mA για τροφοδοσία παρελκομένων (πχ φωτοκύτταρα ασφαλείας).
 • Είσοδος για εντολή από μπουτόν (START).
 • Είσοδος για εντολή από διακόπτη ασφαλείας ή ακμή ασφαλείας (STOP).
 • Δυνατότητα για λειτουργία με μπουτόν δύο πλήκτρων (ένα για ανέβασμα - ένα για κατέβασμα) με ή χωρίς διατηρούμενη εντολή.
 • Είναι σχεδιασμένος για να δέχεται τον RF δέκτη ασύρματου τηλεχειρισμού 433.92 MHz, σε μορφή module, AUTOTECH AT434SBW. Όταν είναι εγκατεστημένος ο δέκτης τηλεχειρισμού, η καταχώριση, διαγραφή και χρήση συμβατών τηλεχειριστηρίων όπως τα AUTOTECH SM50P είναι εξαιρετικά εύκολη.
  Σημειώστε ότι, τυπικά, ο πίνακας παραδίδεται με τον δέκτη αυτό ήδη εγκατεστημένο.
 • Τεχνολογία SMD.
 • Δήλωση συμμόρφωσης CE


Βασικές οδηγίες εγκατάστασης

Αυτές είναι βασικές οδηγίες που δίνονται για δική σας διευκόλυνση. Για αναλυτικές οδηγίες, απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή που συνοδεύει τον πίνακα ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, το εγχειρίδιο του κατασκευαστή είναι η μόνη έγκυρη πηγή πληροφοριών.

Κατ' αρχήν πρέπει να γνωρίζετε ότι η συνδεσμολογία και ο προγραμματισμός ενός ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου είναι μία διαδικασία που απαιτεί βασικές δεξιότητες. Εάν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία με τέτοιου είδους πίνακες, καλό είναι πρώτα να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες και τον τρόπο που δουλεύει και προγραμματίζεται.

Όχι εργασίες σύνδεσης όταν ο πίνακας είναι υπό τάση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται με τον πίνακα αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα.

Για ασφάλεια:

 1. αποσυνδέστε τον πίνακα από το ρεύμα,
 2. λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην γίνει κατά λάθος επανασύνδεση,
 3. κάντε τις συνδέσεις με σωστό τρόπο,
 4. επανασυνδέστε τον πίνακα με το ρεύμα,
 5. πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις και δοκιμές, με μεγάλη προσοχή.

Επίσης, δεν πρέπει να παραλείψετε την σωστή σύνδεση του μηχανισμού με τον αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας με ρεύμα.

 


Παροχή ρεύματος

 • Η τροφοδοσία με ρεύμα πρέπει να είναι από ξεχωριστή γραμμή, με δική της διάταξη ασφαλείας στον πίνακα παροχής ρεύματος και σωστή γείωση. Στη γραμμή αυτή δεν συνδέουμε καμία άλλη συσκευή.
 • Η απαιτούμενη διάταξη ασφαλείας στον πίνακα ρεύματος (ασφάλεια) είναι διπολικός Διαφορικός Διακόπτης Εντάσεως (ΔΔΕ - αντιηλεκτροπληξιακός, ηλεκτρονόμος ασφαλείας, ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν οι τεχνικοί) με ονομαστική ένταση λειτουργίας 6A και όριο ενεργοποίησης 30 mA ή λιγότερο. Σημειώστε ότι, με βάση το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (παρ. 471.2.3), επιβάλλεται η χρήση ΔΔΕ για εγκαταστάσεις που επεκτείνονται εκτός του κτιρίου.
 • Η ελάχιστη διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας με ρεύμα είναι 3?1.5 mm² (φάση, ουδέτερος & γείωση).


Εξοικείωση με τον πίνακα

AUTOTECH APIC-2001 - Γενική διάταξη

Πάνω στον πίνακα κυριαρχεί ο μετασχηματιστής με μία σειρά από 3 ρελέ ακριβώς από κάτω και την ασφάλεια τήξεως 6A αριστερά του.

Στο κάτω μέρος υπάρχουν δύο κλέμες:

 • Αριστερά βρίσκεται η κλέμα ισχυρών ρευμάτων όπου συνδέεται, κατά σειρά, η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα, τα δύο τυλίγματα του μοτέρ και ο φανός ειδοποίησης. Όλες αυτές οι επαφές αφορούν τάση 230 V AC και προφανώς απαιτούν προσοχή κατά την εργασία.
 • Δεξιά βρίσκεται η κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας. Εδώ, κατά σειρά, υπάρχουν οι επαφές που δίνουν τάση 24 V AC για τροφοδοσία παρελκομένων, οι επαφές των τερματικών διακοπτών ανοίγματος και κλεισίματος, οι επαφές για την εντολή ανοίγματος/κλεισίματος και τη σύνδεση φωτοκυττάρων και η επαφή για την κεραία του δέκτη τηλεχειρισμού (κανονικά πρόκειται για μονωμένο αγωγό μήκους ~ 17 cm, ήδη συνδεδεμένου στην επαφή).


Ενδεικτικά LEDs

Ο πίνακας διαθέτει μία σειρά από φωτάκια LED:

 • Τα πρώτα τέσσερα LED (L1 έως και L4) LED είναι στη σειρά, πάνω από τις επαφές στις οποίες αντιστοιχούν, στην κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας. Καθένα αντιστοιχεί και σε μία επαφή (διακόπτη). Ο κανόνας είναι: LED αναμμένο = κλειστή επαφή.
 • Το L5 βρίσκεται δίπλα από τον διακόπτη με την ένδειξη AUTO LEARN στην επάνω-δεξιά γωνία του πίνακα και δίνει ενδείξεις για τυχόν υπερφόρτωση του μοτέρ και την λειτουργία εκμάθησης του πομπού τηλεχειρισμού.
 • Το L6 βρίσκεται λίγο δεξιά από το κέντρο του πίνακα και δίνει ένδειξη για την τροφοδοσία του πίνακα με ρεύμα.

AUTOTECH APIC-2001 - Ενδεικτικά LED

L1 Ένδειξη λειτουργίας εκμάθησης πομπού τηλεχειρισμού.
Αναμμένο για 10 sec αφού πατήσουμε μία φορά το πλήκτρο AUTO LEARN:
Η αυτόματη διαδικασία συγχρονισμού ασύρματου πομπού (τηλεχειριστηρίου) και δέκτη κυλιόμενου κωδικού μπορεί να πραγματοποιηθεί για όσο διάστημα το LED μένει αναμμένο.
Αναβοσβήνει αφού κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο AUTO LEARN για τουλάχιστον 10 sec:
Αφήνοντας το πλήκτρο AUTO LEARN, όλα τα προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια θα διαγραφούν από την μνήμη του δέκτη τηλεχειρισμού.

L2 START / Button Κατάσταση μπουτόν εντολής συνδεδεμένου στην επαφή START.
Αναμμένο: Διακόπτης μπουτόν κλειστός (το μπουτόν είναι πατημένο).
Σβηστό: Διακόπτης μπουτόν ανοικτός (το μπουτόν δεν είναι πατημένο).
Είδος διακόπτη: NO
Κανονική κατάσταση: Σβηστό

L3 STOP Κατάσταση μπουτόν εντολής συνδεδεμένου στην επαφή STOP.
Αναμμένο: Διακόπτης μπουτόν κλειστός (το μπουτόν είναι πατημένο).
Σβηστό: Διακόπτης μπουτόν ανοικτός (το μπουτόν δεν είναι πατημένο).
Είδος διακόπτη: NO
Κανονική κατάσταση: Σβηστό

L4 PHOTO Κατάσταση φωτοκυττάρου ασφαλείας.
Αναμμένο: Διακόπτης φωτοκυττάρου κλειστός (το φωτοκύτταρο ασφαλείας δεν ανιχνεύει εμπόδιο).
Σβηστό: Διακόπτης φωτοκυττάρου ανοικτός (το φωτοκύτταρο ασφαλείας ανιχνεύει εμπόδιο ή έχει πρόβλημα).
Είδος διακόπτη:
Κανονική κατάσταση: Σβηστό


 • Σαν “κανονική κατάσταση” εννοείται όταν το ρολλό είναι κλειστό, και οι υπόλοιποι διακόπτες είναι στην τυπική τους κατάσταση.
Στον συγκεκριμένο πίνακα, αντίθετα από την ένδειξη επάνω στην πλακέτα, τα φωτοκύτταρα ασφαλείας πρέπει να δίνουν διακόπτη τύπου NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτό) και όχι τύπου NC (Normally Closed - Κανονικά Κλειστό) όπως συνήθως συμβαίνει με τους περισσότερους πίνακες ελέγχου. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν να αλλάξει η συγκεκριμένη συμπεριφορά του πίνακα μέσω ρύθμισης του μικροδιακόπτη #4 στη θέση ON.


Κλέμα ισχυρών ρευμάτων

AUTOTECH APIC-2001 - Κλέμα ισχυρών ρευμάτων

 • GND, Ν και L: Γείωση, Ουδέτερος και Φάση. Πρόκειται για την σύνδεση του πίνακα με το δίκτυο ρεύματος (230 VAC). Φροντίζουμε η φάση και η γείωση να συνδεθούν στις σωστές επαφές. Μπορούμε εύκολα να βρούμε την φάση χρησιμοποιώντας ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι.
 • OPEN και CLOSE: Αντιστοιχούν στα δύο τυλίγματα του μοτέρ που κάνουν, αντίστοιχα, το άνοιγμα και το κλείσιμο του ρολλού. Κάθε τύλιγμα παίρνει ρεύμα από μία από τις δύο αυτές επαφές και την επαφή COMMON. Εάν, κατά τη δοκιμή των φωτοκυττάρων (ανίχνευση εμποδίου), το ρολλό κλείνει αντί, όπως πρέπει, να ανοίγει, πρέπει να εναλλάξουμε τα καλώδια των επαφών OPEN και CLOSE. Σημειώστε επίσης ότι μεταξύ των OPEN και CLOSE, όπως δείχνει και η ένδειξη που είναι τυπωμένη στην πλακέτα, συνδέεται και ο πυκνωτής του μοτέρ. Επειδή στα περισσότερα μοτέρ ρολλών, ο πυκνωτής είναι ήδη ενσωματωμένος στο μοτέρ και συνδεδεμένος δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο.
  • Στην επαφή OPEN πρέπει να συνδεθεί το τύλιγμα που κάνει το μοτέρ να γυρίζει προς την κατεύθυνση που γίνεται το άνοιγμα του ρολλού.
  • Στην επαφή CLOSE πρέπει να συνδεθεί το τύλιγμα που κάνει το μοτέρ να γυρίζει προς την κατεύθυνση που γίνεται το κλείσιμο του ρολλού.
 • COMMON: Ουδέτερος και για τα τυλίγματα και για την λειτουργία του φανού ειδοποίησης.
 • LAMP: Σύνδεση φανού ειδοποίησης ή λαμπτήρα φωτισμού. Η σύνδεση γίνεται μεταξύ της τελευταίας επαφής και της επαφής COMMON που προαναφέραμε. Ο εξοπλισμός αυτός είναι προαιρετικός και, παρότι η χρήση φανού ειδοποίησης συνίσταται, δεν είναι απαραίτητος ούτε σχετίζεται με την καλή λειτουργία του μοτέρ.


Κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας

AUTOTECH APIC-2001 - Κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας

 • 24V: Οι πρώτες δύο επαφές αριστερά, που είναι σημειωμένες ως 24Vac / 100mA χρησιμεύουν για να τροφοδοτούμε με ρεύμα 24 V AC συσκευές όπως τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.
 • START: Η επαφή, που είναι σημειωμένη ως START αφορά την σύνδεση του μπουτόν χειρισμού. Το μπουτόν χειρισμού συνδέεται μεταξύ αυτής της επαφής και της παρακάτω επαφής COMMON και είναι διακόπτης τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά-Ανοιχτός). Εάν, δεν χρησιμοποιούμε αντίστοιχο μπουτόν χειρισμού, δεν συνδέουμε τίποτε σε αυτή την επαφή.
 • STOP: Η επαφή, που είναι σημειωμένη ως STOP αφορά την σύνδεση του μπουτόν χειρισμού. Το μπουτόν χειρισμού συνδέεται μεταξύ αυτής της επαφής και της παρακάτω επαφής COMMON και είναι διακόπτης τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά-Ανοιχτός). Εάν, δεν χρησιμοποιούμε αντίστοιχο μπουτόν χειρισμού, δεν συνδέουμε τίποτε σε αυτή την επαφή.
 • PHOTO: Η επαφή, που είναι σημειωμένη ως PHOTO αφορά την σύνδεση των φωτοκυττάρων ασφαλείας. Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας ειδοποιούν για ανίχνευση εμποδίο μέσω μίας διακόπτη που ανοίγουν και ο οποίος συνδέεται μεταξύ αυτής της επαφής και της παρακάτω επαφής COMMON. Κανονικά (και αντίθετα από την ένδειξη που είναι τυπωμένη στην πλακέτα) είναι τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά-Ανοιχτός) αλλά εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί διακόπτης NC (Normally-Closed ή Κανονικά-Κλειστός) εάν ο μικροδιακόπτης #4 ρυθμιστεί στη θέση ON. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιούμε φωτοκύτταρα ασφαλείας και ο μικροδιακόπτης #4 είναι στη θέση ON, πρέπει να γεφυρώσουμε αυτή την επαφή με μία επαφή COM, ενώ, εάν ο μικροδιακόπτης #4 είναι στη θέση OFF την αφήνουμε αγεφύρωτη.
 • COMMON: Η προτελευταία επαφή, που είναι σημειωμένη ως COMMON είναι ο ουδέτερος για σύνδεση του/των μπουτόν εντολής και του διακόπτη εντολής από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.
 • ANTENNA: Η τελευταία επαφή, που είναι σημειωμένη ως ANTENNA, ουσιαστικά είναι η θέση όπου συνδέεται η κεραία του δέκτη τηλεχειρισμού. Η κεραία αυτή έχει συνήθως την μορφή ενός μονόκλωνου καλωδίου μήκους περίπου 17 cm. Εάν έχετε συνδεδεμένο δέκτη τηλεχειρισμού στον πίνακα ελέγχου, δεν πρέπει να αφαιρέσετε αυτή την κεραία διότι η εμβέλεια τηλεχειρισμού θα εξανεμιστεί.


Μικροδιακόπτες προγραμματισμού / Dip-switches

Ο πίνακας ελέγχου APIC-2001 διαθέτει μία σειρά από 4 μικροδιακόπτες προγραμματισμού (dip-switches). Σε κανονική κατάσταση, και οι 4 μικροδιακόπτες είναι στη θέση Off (κατεβασμένοι).

AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switches

Θέση Off Θέση On
#1 AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 1 OffΓια σύνδεση λάμπας φωτισμού. Η λάμπα ανάβει συνεχώς, όσο λειτουργεί το μοτέρ και σβήνει μετά από 60 sec. AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 1 OnΓια σύνδεση φανού ειδοποίησης. Ο φανός αναβοσβήνει, όσο λειτουργεί το μοτέρ. Χρησιμοποιήστε κανονικό φανό συνεχούς λειτουργίας - το αναβόσβησμα γίνεται από τον πίνακα.


Μικροδιακόπτες
#2 #3 Λειτουργία
Off Off AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 2 Off & Dip-switch 3 OffΑκολουθία εντολών: OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
Επαφή START τύπου NO
Επαφή STOP τύπου NO (εάν η επαφή κλείσει, ο πίνακας δεν δίνει εντολή κίνησης του ρολλού όσο μενει κλειστή)
Off On AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 2 Off & Dip-switch 3 OnΑκολουθία εντολών: OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
Επαφή START τύπου NO
Επαφή STOP τύπου NC (σύνδεση ακμής ασφαλείας - εάν το ρολλό κατεβαίνει και η επαφή ανοίξει, ο πίνακας δίνει εντολή σταματήματος του ρολλού)
On Off AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 2 On & Dip-switch 3 OffΕπαφή START τύπου NO
Ακολουθία εντολών από μπουτόν START: OPEN-STOP-OPEN-STOP-OPEN-…
Επαφή STOP τύπου NO
Ακολουθία εντολών από μπουτόν STOP: CLOSE-STOP-CLOSE-STOP-CLOSE-…
Με αυτή την ρύθμιση έχουμε ξεχωριστές εντολές για άνοιγμα και κλείσιμο.
On On AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 2 On & Dip-switch 3 OnΕπαφή START τύπου NO
Όσο κρατάμε πατημένο το μπουτόν START το ρολλό ανεβαίνει.
Επαφή STOP τύπου NO
Όσο κρατάμε πατημένο το μπουτόν STOP το ρολλό κατεβαίνει.
Πρόκειται για λειτουργία τύπου dead-man.


Θέση Off Θέση On
#4 AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 4 OffΗ εντολή που αναμένεται από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας είναι τύπου NO (Normally-Open - Κανονικά Ανοιχτός διακόπτης). AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 4 OnΗ εντολή που αναμένεται από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας είναι τύπου NC (Normally-Closed - Κανονικά Κλειστός διακόπτης).


Ποτενσιόμετρα ρυθμίσεων / Trimmers

Ο πίνακας ελέγχου APIC-2001 διαθέτει ένα ποτενσιόμετρο ρυθμίσεων. Σε κανονική κατάσταση, το ποτενσιόμετρο, είναι στην θέση τέρμα δεξιά (απενεργοποιημένο).

AUTOTECH APIC-2001 - Trimmers

AUTOTECH APIC-2001 - Trimmer ρύθμισης αυτόματου κλεισίματοςAUTO CLOSE Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αναμονής πριν από το αυτόματο κλείσιμο.

Ο πίνακας μπορεί να δώσει εντολή κλεισίματος (CLOSE) μετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος αναμονής. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι ρυθμιζόμενο από 3 sec έως 120 sec μέσω του ποτενσιόμετρου AUTO CLOSE, ενώ η λειτουργία αυτή μπορεί και να απενεργοποιηθεί, φέρνοντας το ποτενσιόμετρο στην τέρμα δεξιά θέση του.


Ενσωματωμένος δέκτης τηλεχειρισμού

Ο πίνακας ελέγχου APIC-2001 διαθέτει ένα πλήκτρο που ενεργοποιεί την αυτόματη διαδικασία συγχρονισμού ασύρματου πομπού (τηλεχειριστηρίου) και δέκτη κυλιόμενου κωδικού. Το πλήκτρο αυτό φέρει την ένδειξη AUTO LEARN, ενώ ακριβώς από πάνω του βρίσκεται και το LED L1 που ενημερώνει για την κατάσταση της όλης διαδικασίας.

Για να είναι δυνατή αυτή η διαδικασία, πρέπει προφανώς να υπάρχει και δέκτης ασύρματου τηλεχειρισμού συνδεδεμένος με τον πίνακα ελέγχου. Τυπικά, αυτός είναι ο AT-434-SBW και έχει την μορφή μίας μικρής πλακέτας, συνδεδεμένης στις επαφές με τη σήμανση RECEIVER. Τα παρακάτω, αφορούν την λειτουργία του συνδυασμού APIC-2001 & AT-434-SBW. Σημειωτέων ότι, με τον δέκτη τηλεχειρισμού AT-434-SBW είναι δυνατή η καταχώρηση έως και 4 τηλεχειριστηρίων στη μνήμη, με δική τους προσωπική ταυτότητα το καθένα.

AUTOTECH APIC-2001 - Ενσωματωμένος δέκτης τηλεχειρισμούΚαταχώρηση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Πατάμε μία φορά το πλήκτρο AUTO LEARN και το αφήνουμε. Το LED L1 μένει αναμμένο για 10 sec.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο δέκτης τηλεχειρισμού μπορεί να συνδιαλλαχτεί με ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο και να το καταχωρήσει στη μνήμη, με τη δική του προσωπική ταυτότητα. Για να γίνει αυτό, αρκεί να πατήσουμε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου, που θέλουμε να δίνει εντολή στον δέκτη τηλεχειρισμού.

Εάν ο δέκτης τηλεχειρισμού έχει ήδη 4 τηλεχειριστήρια καταχωρημένα και καταχωρήσουμε ακόμη ένα, τότε το παλαιότερο τηλεχειριστήριο θα διαγραφεί από την μνήμη και θα αντικατασταθεί από το νέο.

Εάν δεν κάνουμε καμία ενέργεια στη διάρκεια αυτών των 10 sec, το LED L1 σβήνει χωρίς να γίνει καμία αλλαγή στην λίστα με τα τηλεχειριστήρια που αναγνωρίζει ο δέκτη τηλεχειρισμού.Διαγραφή ΟΛΩΝ των καταχωρημένων, στο δέκτη, ασύρματων τηλεχειριστηρίων

Πατάμε το πλήκτρο AUTO LEARN και το κρατάμε πατημένο για 10 sec. Το LED L1 αρχίζει να αναβοσβήνει. Όλα τα καταχωρημένα τηλεχειριστήρια έχουν πλέον διαγραφεί από την μνήμη του δέκτη τηλεχειρισμού.Σύνδεση με το ρεύμα

AUTOTECH APIC-2001 - Σύνδεση με το ρεύμα

Η σύνδεση με το ρεύμα, γίνεται στην κλέμα ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με το πλαϊνό σχήμα. Σιγουρευτείτε, με χρήση δοκιμαστικού κατσαβιδιού, ότι ο ουδέτερος και η φάση είναι συνδεδεμένα στις σωστές επαφές. Επίσης, σιγουρευτείτε ότι η γείωση συνδέεται και με τον πίνακα αλλά και με το μοτέρ (όπως φαίνεται στο σχήμα). Επίσης, σε περίπτωση που το άνοιγμα και το κλείσιμο του ρολλού γίνονται προς τις λάθος κατευθύνσεις (πχ, όταν τα φωτοκύτταρα ανιχνεύουν εμπόδιο, το ρολλό κλείνει αντί να ανοίγει), μην εναλλάξετε φάση και ουδέτερο. Η ρύθμιση της σωστής φοράς πρέπει να γίνει με εναλλαγή των καλωδίων OPEN και CLOSE.

Όταν συνδέουμε τον πίνακα στο ρεύμα ή μετά από τυχόν διακοπή ρεύματος, η πρώτη εντολή που θα λάβει (μέσω τηλεχειριστηρίου ή μπουτόν), θα ερμηνευτεί σαν εντολή για το άνοιγμα του ρολλού. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να ελέγξουμε εάν η φορά ανοίγματος-κλεισίματος είναι η σωστή, ή πρέπει να την αλλάξουμε (όπως στην επόμενη ενότητα).Ρύθμιση κατεύθυνσης ανοίγματος-κλεισίματος

AUTOTECH APIC-2001 - Ρύθμιση φοράς ανοίγματος-κλεισίματος

Τα μοτέρ των ρολλών, τυπικά, έχουν δύο περιελίξεις. Κάθε περιέλιξη, όταν διαρρέεται από ρεύμα δίνει στο μοτέρ μία συγκεκριμένη φορά περιστροφής και, προφανώς, οι δύο αυτές περιελίξεις αντιστοιχούν σε αντίστροφες φορές περιστροφής (μία για το άνοιγμα και μία για το κλείσιμο του ρολλού).

Στον συγκεκριμένο πίνακα, η σύνδεση των δύο περιελίξεων γίνεται όπως στο πλαϊνό σχήμα (τα χρώματα των καλωδιώσεων μπορεί να διαφέρουν στην πραγματικότητα). Στο σχήμα επίσης, φαίνεται και η σύνδεση της γείωσης. Ο πίνακας ελέγχου συνδέεται με το μοτέρ με καλώδιο 4 αγωγών (συνήθως 4×1.5 mm²).

Επίσης, τα κεντρικά μοτέρ των ρολλών, τυπικά, έχουν τερματικούς διακόπτες ενσωματωμένους στο ίδιο το μοτέρ. Οι διακόπτες αυτοί δεν συνδέονται με τον πίνακα ελέγχου αλλά λειτουργούν ανεξάρτητα.


Ανάλογα με την θέση του ρολλού και την εντολή χειρισμού, ο πίνακας ενεργοποιεί την περιέλιξη του μοτέρ που πιστεύει ότι καταλήγει στην σωστή κίνηση του ρολλού.

Επειδή όμως ο πίνακας δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό από μόνος του ποιό τύλιγμα να ενεργοποιήσει για άνοιγμα και ποιό για κλείσιμο, σε περίπτωση που το άνοιγμα και το κλείσιμο του ρολλού γίνονται προς τις λάθος κατευθύνσεις (πχ, όταν τα φωτοκύτταρα ανιχνεύουν εμπόδιο, το ρολλό κλείνει αντί να ανοίγει) πρέπει να διορθώσετε την συνδεσμολογία των περιελίξεων. Απλά, κάνετε εναλλαγή των καλωδίων OPEN και CLOSE που αντιστοιχούν στις περιελίξεις του μοτέρ, και το μοτέρ σας θα δουλεύει σωστά.

AUTOTECH APIC-2001 - Ρύθμιση φοράς ανοίγματος-κλεισίματοςΣύνδεση φανού ειδοποίησης η λαμπτήρα φωτισμού

Στον συγκεκριμένο πίνακα είναι δυνατόν να συνδεθεί είτε φανός ειδοποίησης είτε λαμπτήρας φωτισμού. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε και τα δύο ταυτόχρονα.

Ο φανός ειδοποίησης ή ο λαμπτήρας φωτισμού πρέπει να δέχεται τάση τροφοδοσίας 230 V AC και να είναι είναι συνεχούς λειτουργίας. Στην περίπτωση του φανού ειδοποίησης, το αναβόσβησμά του γίνεται από τον ίδιο τον πίνακα.

Για να διαλέξουμε μία από τις δύο λειτουργίες, ρυθμίζουμε κατάλληλα τον μικροδιακόπτη προγραμματισμού (dip-switch) #1:

Θέση Off Θέση On
AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 1 OffΓια σύνδεση λάμπας φωτισμού. Η λάμπα ανάβει συνεχώς, όσο λειτουργεί το μοτέρ και σβήνει μετά από 60 sec. AUTOTECH APIC-2001 - Dip-switch 1 OnΓια σύνδεση φανού ειδοποίησης. Ο φανός αναβοσβήνει, όσο λειτουργεί το μοτέρ.

Η σύνδεση του φανού ειδοποίησης ή του λαμπτήρα φωτισμού γίνεται στις δύο επαφές της κλέμας ισχυρών ρευμάτων με την ένδειξη ‘LAMP’:

AUTOTECH APIC-2001 - Σύνδεση φανού ειδοποίησης η λαμπτήρα φωτισμούΣυνδέσεις στην κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας

Οι συνδέσεις που γίνονται στην συγκεκριμένη κλέμα, αφορούν τις διάφορες συσκευές με τις οποίες χειριζόμαστε τον μηχανισμό (πχ μπουτόν) και τις συσκευές που προσφέρουν ασφάλεια χρήσης (πχ φωτοκύτταρα ασφαλείας).Σύνδεση μπουτόν εντολής START

AUTOTECH APIC-2001 - Σύνδεση μπουτόν εντολής START

Για να συνδέσουμε το μπουτόν εντολής START, χρησιμοποιούμε τις επαφές START και COMMON, όπως στο διπλανό σχήμα.Σύνδεση μπουτόν εντολής STOP

AUTOTECH APIC-2001 - Σύνδεση μπουτόν εντολής STOP

Για να συνδέσουμε το μπουτόν εντολής STOP, χρησιμοποιούμε τις επαφές STOP και COMMON, όπως στο διπλανό σχήμα.

Σημειώστε ότι το είδος της επαφής του μπουτόν (δηλαδή NO ή NC) εξαρτάται από την ρύθμιση των μικροδιακοπτών #2 και #3.Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας

Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, ενεργούν σαν ένας διακόπτης που αλλάζει κατάσταση όταν ανιχνευτεί εμπόδιο. Αποτελούνται από ένα ζεύγος πομπού (TX) και δέκτη (RX). Ο πομπός εκπέμπει μια στενή δέσμη φωτός και, όταν δεν παρεμβάλλεται εμπόδιο, ο δέκτης την λαμβάνει.

Ο συγκεκριμένος πίνακας ελέγχου αναγνωρίζει μόνο φωτοκύτταρα ασφαλείας για προστασία κατά το κλείσιμο του ρολλού. Η εργοστασιακή ρύθμιση, με τον μικροδιακόπτη #4 στη θέση Off, είναι για διακόπτη εντολής από τα φωτοκύτταρα τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά Ανοιχτός). Εμείς συνιστούμε να ρυθμίσετε τον μικροδιακόπτη #4 στη θέση On ώστε να λειτουργεί με διακόπτη εντολής από τα φωτοκύτταρα τύπου NC (Normally-Closed ή Κανονικά Κλειστός).

AUTOTECH APIC-2001 - Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας

Για να συνδέσουμε φωτοκύτταρα ασφαλείας, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω επαφές:

 • Για την τροφοδοσία των φωτοκυττάρων με ρεύμα, τις δύο επαφές 24Vac.
 • Για την σύνδεση του διακόπτη που μας παρέχουν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, τις PHOTO και COMMMON.


Παραδείγματα συνδεσμολογίας

Στη σελίδα “Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας σε πίνακα AUTOTECH APIC-2001” θα βρείτε την αναλυτική συνδεσμολογία, από την μεριά των φωτοκυττάρων, για κάποιους από τους τύπους φωτοκυττάρων που διαθέτουμε.Έλεγχος καλής λειτουργίας φωτοκυττάρων ασφαλείας

Αφού συνδέσουμε τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, κάνουμε υποχρεωτικά έλεγχο καλής λειτουργίας τους. Δοκιμάζουμε δηλαδή στην πράξη ότι τα φωτοκύτταρα ενεργοποιούνται με την παρουσία εμποδίου και ότι ο πίνακας ελέγχου δίνει εντολή για ασφαλή κίνηση. Σε περίπτωση προβλήματος, πέρα από τα ενδεικτικά σημεία που παρέχουν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας (συνήθως διαθέτουν ενδεικτικό LED, ενώ τυπικά μπορεί κανείς να ακούσει και τον ελαφρύ “κλικ” που κάνει το ρελέ τους όταν οπλίζει) πρέπει επίσης να ελέγξουμε ότι οι εντολές φθάνουν σωστά και στον πίνακα ελέγχου. Για τον λόγο αυτό, παρατηρούμε το LED L4 - PHOTO: πρέπει να είναι αναμμένo απουσία εμποδίου και να σβήνει παρουσία εμποδίου.Σύνδεση πολλαπλών διακοπτών

Εάν θέλουμε να συνδέσουμε περισσότερους από έναν διακόπτες τύπου NO, τότε η σωστή συνδεσμολογία είναι εν παραλλήλω όπως στο διπλανό σχήμα.Πολλαπλές επαφές τύπου NO
Εάν θέλουμε να συνδέσουμε περισσότερους από έναν διακόπτες τύπου NC, τότε η σωστή συνδεσμολογία είναι εν σειρά όπως στο διπλανό σχήμα.Πολλαπλές επαφές τύπου NC


Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού

Όταν έχουμε ολοκληρώσει όλη την εγκατάσταση πρέπει να ελέγξουμε συνολικά την συμπεριφορά του αυτοματισμού ώστε να βεβαιωθούμε ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι.

Σαν πρώτο βήμα, βεβαιωνόμαστε ότι όλες μας οι καλωδιώσεις έχουν γίνει σωστά (δεν υπάρχουν χαλαρές επαφές, γυμνωμένα καλώδια, τα καλώδια δεν πιέζονται ούτε είναι υπερβολικά τεντωμένα κλπ) και ότι έχουμε εξασφαλίσει την ευταξία και την στεγανότητα του κουτιού που φιλοξενεί τον πίνακα ελέγχου. Δεν στερεώνουμε, ακόμη, το καπάκι του κουτιού του πίνακα ελέγχου.

Αποσυνδέουμε τον πίνακα ελέγχου από το ρεύμα, αποσυμπλέκουμε το μοτέρ και χειροκίνητα φέρνουμε το ρολλό σε μία μισάνοιχτη θέση. Έπειτα, επανασυμπλέκουμε το μοτέρ και ξανασυνδέουμε τον πίνακα ελέγχου με το ρεύμα. Αυτό γίνεται για να βεβαιωθούμε ότι όντως έχουμε ρυθμίσει σωστά την φορά ανοίγματος του ρολλού. Με τον πίνακα ελέγχου και πάλι στο ρεύμα πρέπει η πρώτη εντολή που θα δώσουμε με το τηλεχειριστήριο ή το μπουτόν να οδηγήσει σε άνοιγμα του ρολλού.

Ελέγχουμε διαδοχικά όλες τις συσκευές εντολών (πχ τι συμβαίνει όταν πατάμε το μπουτόν ή το τηλεχειριστήριο στις διάφορες φάσεις λειτουργίας του ρολλού όπως όταν το ρολλό είναι ανοιχτό/κλειστό ή όταν ανοίγει/κλείνει), ασφαλείας (πχ τι συμβαίνει όταν ενεργοποιούνται τα φωτοκύτταρα ασφαλείας), ειδοποίησης (πχ εάν ο φανός ειδοποίησης δουλεύει σωστά) αλλά και την όλη συμπεριφορά του. Παρακολουθούμε ταυτόχρονα και τα ενδεικτικά LED του πίνακα ελέγχου ώστε να βλέπουμε εάν οι ενδείξεις είναι οι αναμενόμενες.

Βεβαιωνόμαστε ότι όλα δουλεύουν όπως πρέπει και ότι, πέρα από τον πίνακα ελέγχου, ο αυτοματισμός σαν σύνολο λειτουργεί άψογα.

Στο τέλος, στερεώνουμε το καπάκι του κουτιού του πίνακα ελέγχου.Εγχειρίδια - Φυλλάδια

ΈγγραφοΜέγεθοςΗμερομηνίαΠαρατηρήσεις
Οδηγίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου για ρολλά APIC-2001 201.0 KB 19-10-2003 Στα Ελληνικά


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™