Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Γραμμικοί μηχανισμοί (μπράτσα) για ανοιγόμενες θύρες

Δίνουμε πάντα έμφαση στο ότι οι μηχανισμοί για ανοιγόμενες θύρες, και ειδικότερα οι γραμμικοί (μπράτσα), πρέπει οπωσδήποτε να εγκαθίστανται με την γεωμετρία που προδιαγράφει ο κατασκευαστής και ότι οι ανοιγόμενες θύρες πρέπει να μην προβάλουν αντίσταση στον αέρα (να είναι καγκελωτές). Στη σελίδα αυτή, θα θέλαμε να αιτιολογήσουμε τα παραπάνω.Περιγραφή

Γραμμικός μηχανισμός (μπράτσο) σε ανοιγόμενη θύρα

Σχηματικά, η εγκατάσταση ενός γραμμικού μηχανισμού (μπράτσο) σε μία ανοιγόμενη θύρα είναι όπως στο παραπάνω σχήμα. Το μπράτσο αρθρώνεται σε δύο σημεία:

 1. σε ένα σταθερό σημείο (πχ κολώνα ή τοίχος)
 2. στο θυρόφυλλο (μέσω ενός αποστάτη που συνήθως έχει μικρό ύψος - πχ 4-6 cm)

Το μπράτσο έχει την δυνατότητα να κινεί το θυρόφυλλο μεταβάλλοντας την απόσταση ανάμεσα στις δύο αρθρώσεις του (δηλαδή, μεταξύ σταθερού σημείου και θυρόφυλλου). Εάν το μπράτσο έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό του χώρου (όπως στο σχήμα), τότε:

 1. καθώς μικραίνει η απόσταση ανάμεσα στις δύο αρθρώσεις, το μπράτσο τραβάει το θυρόφυλλο και άρα το θυρόφυλλο ανοίγει
 2. καθώς μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στις δύο αρθρώσεις, το μπράτσο σπρώχνει το θυρόφυλλο και άρα το θυρόφυλλο

Σημειώστε ότι, το μπράτσο εγκαθίσταται με την πλήρως εκτεταμένη θέση του (μείον μία μικρή απόσταση για να μην πάθει ζημιά) στην τελείως κλειστή θέση της πόρτας. Επίσης, το μπράτσο έχει περιορισμένη μέγιστη διαδρομή (την διαφορά ανάμεσα στην πλέον κλειστή και την πλέον ανοιχτή του θέση), πράγμα πολύ σημαντικό για την ίδια την εγκατάσταση.Δεδομένα

Γραμμικός μηχανισμός (μπράτσο) σε ανοιγόμενη θύρα

Στο παραπάνω σχήμα, απεικονίζεται πάλι η ίδια πόρτα και πάλι στην κλειστή θέση. Μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικά χρήσιμους υπολογισμούς, εάν γνωρίζουμε κάποια από τα δεδομένα που απεικονίζονται στο σχήμα.

 • Αποστάσεις:
  • a: Η κάθετη στο επίπεδο του κλειστού θυρόφυλλου απόσταση της άρθρωσης του μπράτσου σε σταθερό σημείο από τον κατακόρυφο άξονα των μεντεσέδων.
  • b: Η στο επίπεδο του κλειστού θυρόφυλλου απόσταση της άρθρωσης του μπράτσου σε σταθερό σημείο από τον κατακόρυφο άξονα των μεντεσέδων.
  • c: Η κάθετη απόσταση από την άρθρωση του μπράτσου στο θυρόφυλλο μέχρι το επίπεδο του θυρόφυλλου.
  • ε: Η απόσταση, από άρθρωση σε άρθρωση του μπράτσου, όταν η πόρτα είναι κλειστή (το μπράτσο είναι πλήρως εκτεταμένο)
   Σημειώστε ότι, όπως προαναφέραμε, η απόσταση αυτή θα αλλάξει εάν η πόρτα βρεθεί σε άλλη θέση.
  • l: Το μήκος του θυρόφυλλου, μετρούμενο από τον κατακόρυφο άξονα των μεντεσέδων.
 • Δυνάμεις:
  • F: Η συνευθειακή με τον άξονα του μπράτσου δύναμη που αυτό ασκεί.

Τα υπόλοιπα μεγέθη, αποτελούν ζητούμενα (βλέπε επόμενη παράγραφο)Μονάδες μέτρησης δύναμης

Η δύναμη ενός μπράτσου συνήθως δίνεται σε N (Newtons) ή, το πολλαπλάσιό τους, daN:

 • 1 daN = 10 N

Η μονάδα που είναι πιο οικεία στους περισσότερους, είναι το ένα κιλό δύναμης, το οποίο συμβολίζεται Kgf και έχει την εξής σχέση με τα N και daN:

 • 1 Kgf = 9.80665 Ν = ~ 0.98 daΝ

Στο παρακάτω εργαλείο υπολογισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μονάδα δύναμης θέλετε. Απλά, έχετε υπ΄όψιν ότι και το αποτέλεσμα θα είναι στην ίδια μονάδα δύναμης.Ανεμοπίεση

Μία συνηθισμένη περιγραφή για την ένταση του ανέμου (το πόσο “δυνατά” φυσάει) είναι η Κλίμακα Μποφόρ (Beaufort). Η Κλίμακα Μποφόρ έχει οριστεί εμπειρικά και έχει μία χοντρική αντιστοίχιση με την ταχύτητα του ανέμου:

Μποφόρ Χαρακτηρισμός ανέμου Ταχύτητα ανέμου
(Km/h)
0 Νηνεμία (άπνοια) λιγότερο από
1
1 Υποπνέων (ελαφρύ αεράκι) 1 − 5
2 Ασθενής (ελαφριά αύρα) 6 − 11
3 Λεπτός (γλυκιά αύρα) 12 − 19
4 Μέτριος (μέτρια αύρα) 20 − 28
5 Λαμπρός 29 − 38
6 Ισχυρός 39 − 49
7 Σφοδρός 50 − 61
8 Θυελλώδης 62 − 74
9 Θύελλα 75 − 88
10 Ισχυρή θύελλα 89 − 102
11 Σφοδρή θύελλα 103 − 117
12 Λαίλαπα ή τυφώνας περισσότερο από
118

Κατ' αρχάς, δεν υπάρχει κάποιος τύπος που να μας δίνει την δύναμη (ανεμοπίεση) που δέχεται ένα αντικείμενο όταν πνέει άνεμος έντασης κάποιας τιμής σε μποφόρ.

Υπάρχει όμως τύπος που μας δίνει αυτή την δύναμη, ως ανάλογη με το τετράγωνο της ταχύτητας του ανέμου και μίας σειράς από μεταβλητές (οι οποίες δεν μας απασχολούν προς το παρόν αλλά, πληροφοριακά, περιγράφουν το πόσο πυκνό είναι το ρευστό μας, τι αεροδυναμικό συντελεστή έχει το συγκεκριμένο αντικείμενο και τι φαινόμενη επιφάνεια προβάλει στο ρευστό). Ένα πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς είναι ότι εάν έχουμε μία A ταχύτητα ανέμου και αυτή ασκεί μία δύναμη Χ στην πόρτα μας, εάν η ταχύτητα του ανέμου γίνει 2A (διπλάσια) τότε η δύναμη στην πόρτα μας δεν θα γίνει 2A (διπλάσια) αλλά, προσεγγιστικά, θα γίνει 4A (τετραπλάσια). Αυτό συμβαίνει ακριβώς διότι, όπως αναφέραμε, η δύναμη είναι ανάλογη με το τετράγωνο της ταχύτητας του ανέμου.

Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εάν φυσάει άνεμος 10 Km/h (2 μποφόρ), στην πόρτα μας ασκείται διπλάσια ανεμοπίεση σε σχέση με τα 5 Km/h (1 μποφόρ). Πολύ χονδρικά, εάν η πόρτα μας είναι εντελώς τυφλή (δεν αφήνει καθόλου τον αέρα να περνά) μπορεί να δέχεται τις παρακάτω πιέσεις: στα 4 μποφόρ: 2.8-6.3 Kgf/m², στα 6 μποφόρ: 12.2-17.6 Kgf/m², στα 8 μποφόρ: 29.7-39.6 Kgf/m² και στα 8 μποφόρ:59.1-70.4 ( σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας http://www.sussex.ac.uk/weatherstation/technical/Windforce.html ) Εάν η πόρτα αφήνει τον αέρα να περνά, οι τιμές αυτές πέφτουν και, εάν είναι καγκελωτή, παίρνουν τις χαμηλότερες δυνατές τιμές.

Ανοιγόμενη = Καγκελωτή

Η ανεμοπίεση βέβαια, μας δημιουργεί προβλήματα, ακόμη και εάν ο μηχανισμός μας είναι αρκετά δυνατός για να την αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, μπορεί να φρενάρει σε τέτοιο βαθμό την πόρτα ώστε να επιβραδύνει την κίνησή της σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην κλείνει ή ανοίγει τελείως. Μπορεί επίσης να επιταχύνει την κίνησή της τόσο ώστε να χτυπάει με ορμή στα τερματικά στοπ, παρότι έχουν προγραμματιστεί επιβραδύνσεις στο άνοιγμα και στο κλείσιμο. Ο λόγος για τα παραπάνω είναι ότι οι πίνακες ελέγχου που χρησιμοποιούνται στους μηχανισμούς ανοιγόμενων θυρών, προγραμματίζονται βάση χρόνου. Για παράδειγμα, ο πίνακας μπορεί να έχει προγραμματιστεί ώστε ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ από την τελείως ανοιχτή μέχρι την τελείως κλειστή θέση της πόρτας να είναι 25 sec. Εάν σε κάποια περίπτωση ο αέρας φρενάρει ή επιταχύνει την κίνηση της πόρτας, ο πίνακας δεν μπορεί να γνωρίζει ότι τώρα χρειάζεται περισσότερος ή λιγότερος χρόνος λειτουργίας του μοτέρ και ποιος είναι αυτός ο χρόνος.

Επίσης, ειδικά εάν ο αέρας έχει έντονες μεταβολές στην ταχύτητά του (ριπές αέρα), ο πίνακας μπορεί να ερμηνεύσει την απότομη αλλαγή αντίστασης στην κίνηση της πόρτας σαν εμπόδιο στην κίνηση του θυρόφυλλου και άρα να σταματήσει την κίνησή της για λόγους ασφαλείας. Η πραγματικότητα είναι ότι σε τυφλές ανοιγόμενες πόρτες είναι πρακτικά αδύνατο να ρυθμιστεί σωστά η ηλεκτρονική προστασία αντισύνθλιψης και αυτό δεν είναι ελάττωμα του πίνακα αλλά, ξεκάθαρα, ελάττωμα της πόρτας.

Βεβαίως, πέρα απ' όλα αυτά, η ανεμοπίεση καταπονεί επίσης και όλη την αυτόματη πόρτα (ειδικά μάλιστα εάν η ταχύτητα του αέρα παρουσιάζει έντονες αυξομειώσεις). Αυτό σημαίνει ότι οι μηχανισμοί και τα στηρίγματά τους σε θυρόφυλλο και κολόνα, αλλά και οι μεντεσέδες της πόρτας είναι πιθανόν κάποια στιγμή να εμφανίσουν πρόβλημα που μπορεί να κυμαίνεται από αυξημένη δυσκολία στην κίνηση της πόρτας και αυξημένους τζόγους (διάκενα) μέχρι και καταστροφή του μηχανισμού.

Όπως αναλύσαμε, υπάρχουν πολλοί και εξαιρετικά σημαντικοί πρακτικοί λόγοι ώστε οι ανοιγόμενες θύρες να είναι καγκελωτές και όχι τυφλές.

Εύλογα, κάποιος θα ρωτήσει για ποιόν λόγο τότε αρκετοί κατασκευαστές θυρών παράγουν τυφλές ανοιγόμενες θύρες. Πιθανόν να πρόκειται για άγνοια, υποχώρηση στην απαίτηση του πελάτη για συγκεκριμένη αισθητική ή προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα, ή απλά αδιαφορία για τα προβλήματα αυτοματοποίησης της πόρτας αφού αυτό είναι το πρόβλημα που θα αναλάβει να λύσει κάποιος άλλος (όπως εμείς). Να σημειώσουμε με την ευκαιρία ότι, πέρα από το πρόβλημα με τις τυφλές ανοιγόμενες, το επίσης συνηθισμένο πρόβλημα έλλειψης χώρων για την εγκατάσταση των μπράτσων, δείχνει να έχει αντίστοιχες αιτίες.Ζητούμενα

Γραμμικός μηχανισμός (μπράτσο) σε ανοιγόμενη θύρα

Στο παραπάνω σχήμα, η πόρτα απεικονίζεται σε μία ενδιάμεση θέση. Εάν γνωρίζουμε τα δεδομένα της προηγούμενης παραγράφου, μπορούμε, μεταξύ άλλων να υπολογίσουμε τα παρακάτω, χρησιμοποιώντας σαν μεταβλητή την εκάστοτε γωνία θ του θυρόφυλλου με την κλειστή του θέση:

 • Αποστάσεις:
  • d: Η απόσταση από το ίχνος της κατακόρυφης από την άρθρωση του μπράτσου στο θυρόφυλλο στο επίπεδο του κλειστού θυρόφυλλου μέχρι τον κατακόρυφο άξονα των μεντεσέδων. Η απόσταση αυτή, προφανώς, δεν αλλάζει καθώς πόρτα κινείται. Την υπολογίζουμε για επαλήθευση.
  • e: Η απόσταση, από άρθρωση σε άρθρωση του μπράτσου, όταν η πόρτα βρίσκεται σε συγκεκριμένη γωνία θ. Για την ακρίβεια, δεν υπολογίζουμε την συγκεκριμένη τιμή αλλά την τιμή x που είναι η εκάστοτε διαφορά ανάμεσα στην αρχική ε και την τρέχουσα e (x=ε-e) που μας είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να βλέπουμε τι μέγιστη γωνία μπορεί να μας δώσει ή μέγιστη διαδρομή του μπράτσου.
 • Δυνάμεις:
  • R: Η κάθετη στο επίπεδο του θυρόφυλλου δύναμη που πρέπει να ασκήσουμε, στη μέση του φύλλου (δηλαδή σε απόσταση l/2 από τον κατακόρυφο άξονα των μεντεσέδων), για να αντισταθμίσουμε την δύναμη F που ασκεί το μπράτσο και να σταματήσουμε το θυρόφυλλο, όταν η πόρτα βρίσκεται σε συγκεκριμένη γωνία θ (Ro είναι η δύναμη αυτή για θ=0°). Πρέπει να σημειώσουμε τα εξής ιδιαίτερα σημαντικά για την δύναμη R:
   • Υποθέτουμε ότι σε καμία άρθρωση η πόρτα ή το μπράτσο δεν αντιμετωπίζει τριβές. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ειδικά σε πόρτες με κατεστραμένους ή φθαρμένου μεντεσέδες, η αντίσταση και μόνο από την τριβή που αυτοί παρουσιάζουν, μπορεί να εμποδίζει από μόνη της την λειτουργία του μπράτσου. Η τιμή της δύναμης R είναι θεωρητική και ισχύει για μία ιδεατή κατάσταση: μία εγκατάσταση χωρίς τριβές.
   • Την δύναμη R την υπολογίζουμε στο κέντρο της πόρτας γιατί κάνει τους παραπέρα υπολογισμούς μας ευκολότερους:
    • Η αντίστοιχη δύναμη που πρέπει να ασκήσουμε στο ελεύθερο άκρο της πόρτας, για να την σταματήσουμε, είναι R/2 διότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε διπλάσιο μοχλοβραχίονα. Υποθέτουμε πάντα ότι δεν έχουμε τριβές.
    • Εάν γνωρίζουμε την επιφάνεια της πόρτας S που προβάλει αντίσταση στον αέρα, μπορούμε να υπολογίσουμε την μέγιστη ανεμοπίεση που μπορεί να αντιμετωπίσει ο μηχανισμός ως R/S (σε μονάδες δύναμης ανά επιφάνεια). Υποθέτουμε πάντα ότι δεν έχουμε τριβές.


Υπολογισμοί

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω εργαλείο για να δείτε πως συμπεριφέρεται μία αυτόματη πόρτα ανάλογα με την γεωμετρία εγκατάστασης και την δύναμη του μηχανισμού.

Υπολογισμοί - Δεδομένα και αποτελέσματα

Διάσταση
a
b
c
ε
ε = Απόσταση από άρθρωση σε άρθρωση, όταν η πόρτα είναι κλειστή (θ=0°)
l
l = Mήκος θυρόφυλλου
Δύναμη
F
F = Δύναμη μπράτσου
Βήμα
Παρατηρήσεις
Προσοχή: Δεν γίνεται έλεγχος δεδομένων - εάν δώσετε ασύμβατες τιμές θα πάρετε λάθος αποτελέσματα.
Όλες οι διαστάσεις πρέπει να έχουν την ίδια μονάδα μήκους (πχ όλες σε m, όλες σε cm ή όλες σε mm). Τα αποτελέσματα είναι σε ότι μονάδες μέτρησης δώσατε τα αντίστοιχα δεδομένα για αποστάσεις και δύναμη.

ή


Διαθέτουμε και μία παραλλαγή του παραπάνω εργαλείου που διευκολύνει την σύγκριση, είτε μεταξύ δύο διαφορετικών μηχανισμών, είτε μεταξύ δύο διαφορετικών γεωμετριών εγκατάστασης για τον ίδιο μηχανισμό.Συμπεράσματα

Καταρχήν, παρατηρήστε τα αποτελέσματα για τις αρχικές τιμές:

 • a=28 (cm)
 • b=28 (cm)
 • c=5 (cm)
 • e=150 (cm)
 • l=200 (cm)
 • F=220 (daN)
  = 220/0.98 = 224 Kgf (κιλά δύναμης)

Έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα από έναν υπαρκτό μηχανισμό. Σημειώστε ότι, το συγκεκριμένο μπράτσο, έχει ωφέλιμη διαδρομή περίπου 60 cm. Επιπλέον, τα μπράτσα έχουν γενικά σταθερή γραμμική ταχύτητα όταν δουλεύουν (η ταχύτητα με την οποία το μπράτσο απλώνει και μαζεύει) σε αντίθεση με την ίδια την πόρτα, όπου ανάλογα με τη γεωμετρία εγκατάστασης μπορεί να έχουμε σημαντικές διαφορές ταχύτητας (τι γωνία διανύει η πόρτα ανά μονάδα χρόνου) σε διάφορες θέσεις. Τα αποτελέσματα από τα παραπάνω δεδομένα θα τα ορίσουμε ως τα “κανονικά” και θα τα χρησιμοποιήσουμε σαν σημείο αναφοράς.

Σημειώστε πως για την δύναμη R ισχύει: όσο μεγαλύτερη, τόσο καλύτερα.

Κατ' αρχήν παρατηρούμε, με τα κανονικά αποτελέσματα, ότι η δύναμη R μεταβάλλεται με τη γωνία θ και μάλιστα είναι μικρότερη όταν η πόρτα είναι στην κλειστή της θέση (θ=0). Επίσης, εάν και φαίνεται ότι θα μπορούσε να ανοίξει και έως 120°, ήδη στις 100° έχουμε ξεπεράσει την διαδρομή του συγκεκριμένου μπράτσου.

Ένα άλλο σημείο που παρατηρούμε είναι ότι αρκούν περίπου 26 Kgf (κιλά δύναμης) αντίσταση στην άκρη της πόρτας, όταν αυτή είναι στις 0°, για να την εμποδίσουν να κινηθεί. Για όποιον δεν γνωρίζει, αυτό μοιάζει εντυπωσιακά μικρή τιμή για έναν μηχανισμό με πάνω από 220 Kgf (κιλά δύναμης), αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Επιπλέον, όσο μεγαλώνει το μήκος της πόρτας τόσο μικραίνει αναλογικά η απαιτούμενη δύναμη για να σταματήσουμε το μηχανισμό.

Εάν η πόρτα μας, μήκους 2.00m, ήταν τυφλή με ύψος 1.25m, θα είχε μετωπική επιφάνεια S=2.5m², για θ=0, θα άντεχε ανεμοπίεση μέχρι Ρ/S= ~20 Kgf/m² (σημαίνει ότι η πόρτα μπορεί, οριακά, να κινηθεί με ενάντιο άνεμο 7 Beaufort, εάν βέβαια υποθέσουμε μηδενικές τριβές). Εάν πάλι η πόρτα δεν ήταν εντελώς τυφλή, αλλά μόνο κατά τη μισή της επιφάνεια, θα είχε διπλάσια αντοχή σε ανεμοπίεση και ούτω καθ' εξής.

Τι γίνεται εάν, κρατώντας τα υπόλοιπα δεδομένα σταθερά, κάνουμε την πόρτα 300 cm, και με το ίδιο ύψος έχουμε 3.75m² σε μετωπική επιφάνεια? (δηλαδή 50% μακρύτερη και με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια) Ούτε λίγο, ούτε πολύ, πέφτουμε στα 9 Kgf/m², δηλαδή λιγότερο από την μισή αντοχή σε ανεμοπίεση με μόλις 50% αύξηση στο μήκος (σημαίνει ότι η πόρτα μπορεί, οριακά, να κινηθεί με ενάντιο άνεμο 5 Beaufort, εάν βέβαια υποθέσουμε μηδενικές τριβές). Άρα, είναι εξαιρετικά κακή ιδέα να κατασκευάζουμε μεγάλες τυφλές ανοιγόμενες πόρτες.

Ας δούμε τώρα την περίπτωση που δεν σεβόμαστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή σχετικά με τους χώρους εγκατάστασης (δηλαδή τα a και b). Όπως βλέπετε στο παρακάτω σχήμα, οι γραμμικοί μηχανισμοί (μπράτσα) απαιτούν ικανοποιητικούς χώρους εγκατάστασης, πράγμα που έχουμε στο δεξί θυρόφυλλο του σχήματος. Δυστυχώς, πολλές φορές δεν υπάρχει αρκετός χώρος, πράγμα που παρατηρούμε στο αριστερό θυρόφυλλο του σχήματος. Όταν το αριστερό θυρόφυλλο ανοίξει, ουσιαστικά θα κολλήσει τον τοίχο και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός τύπου μπράτσου που να μπορεί να εγκατασταθεί σε τέτοια περίπτωση.

Ελλιπείς (αριστερά) και επαρκείς (δεξιά) χώροι εγκατάστασης μηχανισμού

Εάν κάνουμε το συνηθισμένο λάθος πολλών εγκαταστατών και αλλάξουμε την γεωμετρία εγκατάστασης γιατί έχουμε λίγο διαθέσιμο χώρο:

 • a=14 (cm) - μισή από την κανονική
 • b=14 (cm) - μισή από την κανονική

Παρατηρούμε ότι η δύναμη R έχει μειωθεί σε αρκετές θέσεις σε περίπου το μισό της κανονικής. Καταφέραμε να καταστρέψουμε την απόδοση του συγκεκριμένου μπράτσου, απλά παραβαίνοντας τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Δοκιμάζουμε λοιπόν να κρατήσουμε τη μία διάσταση στις απαιτήσεις του κατασκευαστή ενώ για την άλλη περιοριζόμαστε στο τι μας επιτρέπει ο περιορισμένος χώρος μας:

 • a=28 (cm) - κανονική
 • b=14 (cm) - μισή από την κανονική

Αρχικά φαίνεται ότι το πετύχαμε αφού στις 0° φαίνεται ότι ο αυτοματισμός μας είναι ελαφρά δυνατότερος από ότι στην κανονική εγκατάσταση (μεγαλύτερη R). Στις 90° όμως, δυστυχώς, έχει την μισή δύναμη από ότι στην κανονική εγκατάσταση, άρα και πάλι αποτύχαμε.

Δοκιμάζουμε λοιπόν να αυξήσουμε την άλλη διάσταση:

 • a=36 (cm) - διπλάσια από την κανονική
 • b=14 (cm) - μισή από την κανονική

Αρχικά φαίνεται ότι το πετύχαμε αφού στις 0° φαίνεται ότι ο αυτοματισμός μας είναι πολύ δυνατότερος από ότι στην κανονική εγκατάσταση (90% μεγαλύτερη R). Στις 90° όμως, δυστυχώς, έχει πάλι την μισή δύναμη από ότι στην κανονική εγκατάσταση - εάν βέβαια τις έφτανε, αφού εκεί έχουμε ξεπεράσει και τα 60cm ωφέλιμης διαδρομής του μπράτσου. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι ενώ στην κανονική περίπτωση η μεταβολή της γωνίας θ προς την μεταβολή της απόστασης x ήταν γενικά αρκετά σταθερή, σε αυτή την περίπτωση, η πόρτα κοντά στην κλειστή θέση κινείται εξαιρετικά γρήγορα (με διπλάσια από την κανονική ταχύτητα), οπότε θα χτυπάει άσχημα στα τερματικά στοπ και θα καταπονεί εξαιρετικά το μπράτσο. Όντως, όσο μεγαλύτερη η ασυμμετρία ανάμεσα στα a και b, τόσο πιο μεγάλες διακυμάνσεις ταχύτητας παρουσιάζει η πόρτα σε διάφορες θέσεις. Δεν είναι καθόλου αστείο να έχετε ένα θυρόφυλλο μήκους 3m που η άκρη του κινείται με 50 Km/h.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™