Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

AUTOTECH AT-8070 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για μηχανισμούς συρόμενων θυρών 230VAC

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για μονοφασικούς μηχανισμούς ανοιγόμενων θυρών 230 VAC, μονόφυλλους ή δίφυλλους, τύπου AT-8070, της εταιρείας AUTOTECH.

AUTOTECH AT-8070 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για μηχανισμούς ανοιγόμενων θυρών
Βασικές οδηγίες εγκατάστασης

Αυτές είναι βασικές οδηγίες που δίνονται για δική σας διευκόλυνση. Για αναλυτικές οδηγίες, απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή που συνοδεύει τον πίνακα ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, το εγχειρίδιο του κατασκευαστή είναι η μόνη έγκυρη πηγή πληροφοριών.

Κατ' αρχήν πρέπει να γνωρίζετε ότι η συνδεσμολογία και ο προγραμματισμός ενός ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου είναι μία διαδικασία που απαιτεί βασικές δεξιότητες. Εάν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία με τέτοιου είδους πίνακες, καλό είναι πρώτα να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες και τον τρόπο που δουλεύει και προγραμματίζεται.

Όχι εργασίες σύνδεσης όταν ο πίνακας είναι υπό τάση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται με τον πίνακα αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα.

Για ασφάλεια:

 1. αποσυνδέστε τον πίνακα από το ρεύμα,
 2. λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην γίνει κατά λάθος επανασύνδεση,
 3. κάντε τις συνδέσεις με σωστό τρόπο,
 4. επανασυνδέστε τον πίνακα με το ρεύμα,
 5. πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις και δοκιμές, με μεγάλη προσοχή.

Επίσης, δεν πρέπει να παραλείψετε την σωστή σύνδεση του μηχανισμού με τον αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας με ρεύμα.

 


Παροχή ρεύματος

 • Η τροφοδοσία με ρεύμα πρέπει να είναι από ξεχωριστή γραμμή, με δική της διάταξη ασφαλείας στον πίνακα παροχής ρεύματος και σωστή γείωση. Στη γραμμή αυτή δεν συνδέουμε καμία άλλη συσκευή.
 • Η απαιτούμενη διάταξη ασφαλείας στον πίνακα ρεύματος (ασφάλεια) είναι διπολικός Διαφορικός Διακόπτης Εντάσεως (ΔΔΕ - αντιηλεκτροπληξιακός, ηλεκτρονόμος ασφαλείας, ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν οι τεχνικοί) με ονομαστική ένταση λειτουργίας 6A και όριο ενεργοποίησης 30 mA ή λιγότερο. Σημειώστε ότι, με βάση το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (παρ. 471.2.3), επιβάλλεται η χρήση ΔΔΕ για εγκαταστάσεις που επεκτείνονται εκτός του κτιρίου.
 • Η ελάχιστη διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας με ρεύμα είναι 3×1.5 mm² (φάση, ουδέτερος & γείωση).


Εξοικείωση με τον πίνακα

AUTOTECH AT-8070 - Γενική διάταξη

Πάνω στον πίνακα κυριαρχεί ο μετασχηματιστής με μία σειρά από ρελέ ακριβώς από κάτω και δύο ασφάλεια τήξεως στην αριστερή πλευρά του αριστερά του.

Στο κάτω μέρος υπάρχουν δύο κουμπωτές κλέμες:

 • Αριστερά βρίσκεται η κλέμα ισχυρών ρευμάτων όπου συνδέεται, κατά σειρά, η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα, ο φανός ειδοποίησης και τα μοτέρ. Όλες αυτές οι επαφές αφορούν τάση 230 V AC και προφανώς απαιτούν προσοχή κατά την εργασία.
 • Δεξιά βρίσκεται η κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας. Εδώ, κατά σειρά, υπάρχουν οι επαφές που δίνουν τάση 24 VAC για τροφοδοσία παρελκομένων, οι επαφές για την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής κλειδαριάς, οι επαφές των εντολών χειρισμού (άνοιγμα/κλείσιμο) και των εντολών από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας και οι επαφές για την κεραία του δέκτη τηλεχειρισμού (κανονικά πρόκειται για μονωμένο αγωγό μήκους ~ 17 cm, ήδη συνδεδεμένου στην επαφή).


Ενδεικτικά LEDs

Ο πίνακας διαθέτει μία σειρά από φωτάκια LED:

 • Τα πρώτα τέσσερα LED (L1 έως και L4) είναι στη σειρά, πάνω από τις επαφές στις οποίες αντιστοιχούν, στην κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας. Καθένα αντιστοιχεί και σε μία επαφή (διακόπτη). Ο κανόνας είναι: LED αναμμένο = κλειστή επαφή.
 • Το L5 έχει την ένδειξη PWR και δίνει ένδειξη για την τροφοδοσία του πίνακα με ρεύμα.

AUTOTECH AT-8070 - Ενδεικτικά LED

L1 BUT-1 Κατάσταση εντολής BUT-1.
Αναμμένο: Διακόπτης μπουτόν κλειστός (το μπουτόν BUT-1 είναι πατημένο).
Σβηστό: Διακόπτης μπουτόν ανοικτός (το μπουτόν BUT-1 δεν είναι πατημένο).
Είδος διακόπτη:
Κανονική κατάσταση: Σβηστό

L2 BUT-2 Κατάσταση εντολής BUT-2.
Αναμμένο: Διακόπτης μπουτόν κλειστός (το μπουτόν BUT-2 είναι πατημένο).
Σβηστό: Διακόπτης μπουτόν ανοικτός (το μπουτόν BUT-2 δεν είναι πατημένο).
Είδος διακόπτη:
Κανονική κατάσταση: Σβηστό

L3 PH-1 Κατάσταση φωτοκυττάρου ασφαλείας PH-1.
Αναμμένο: Διακόπτης φωτοκυττάρου κλειστός (το φωτοκύτταρο ασφαλείας PH-1 δεν ανιχνεύει εμπόδιο).
Σβηστό: Διακόπτης φωτοκυττάρου ανοικτός (το φωτοκύτταρο ασφαλείας PH-1 ανιχνεύει εμπόδιο ή έχει πρόβλημα).
Είδος διακόπτη: NC
Κανονική κατάσταση: Αναμμένο

L4 PH-2 Κατάσταση φωτοκυττάρου ασφαλείας PH-2.
Αναμμένο: Διακόπτης φωτοκυττάρου κλειστός (το φωτοκύτταρο ασφαλείας PH-2 δεν ανιχνεύει εμπόδιο).
Σβηστό: Διακόπτης φωτοκυττάρου ανοικτός (το φωτοκύτταρο ασφαλείας PH-2 ανιχνεύει εμπόδιο ή έχει πρόβλημα).
Είδος διακόπτη: NC
Κανονική κατάσταση: Αναμμένο

L5 Ένδειξη ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Αναμμένο: Ο πίνακας ελέγχου είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
Σβηστό: Ο πίνακας ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
Κανονική κατάσταση: Αναμμένο


 • Σαν “κανονική κατάσταση” εννοείται όταν η πόρτα είναι εντελώς κλειστή, και οι διάφοροι διακόπτες είναι στην τυπική τους κατάσταση.


Κλέμα ισχυρών ρευμάτων

AUTOTECH AT-8070 - Κλέμα ισχυρών ρευμάτων

 • L & N, 230V~: Στις δύο πρώτες επαφές αριστερά, που είναι σημειωμένες ως L και Ν, συνδέουμε το ρεύμα από το δίκτυο. Στην πρώτη (L) συνδέουμε την φάση και στην δεύτερη (Ν) τον ουδέτερο. Μπορούμε εύκολα να βρούμε την φάση χρησιμοποιώντας ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι.
 • LAMP, 230V~: Στις δύο επαφές που είναι σημειωμένες ως LAMP, συνδέουμε τον φανό ειδοποίησης ή την λάμπα φωτισμού. Ο εξοπλισμός αυτός είναι προαιρετικός και, παρότι η χρήση φανού ειδοποίησης συνίσταται, δεν είναι απαραίτητος ούτε σχετίζεται με την καλή λειτουργία του μοτέρ.
 • MOTOR-1, OP COM CL: Στις επαφές αυτές συνδέεται το πρώτο μοτέρ. Για την ακρίβεια, το τύλιγμα που κάνει το μοτέρ να γυρίζει προς την επιθυμητή κατεύθυνση για άνοιγμα της πόρτας, παίρνει ρεύμα από τις επαφές OP και COM ενώ, για κλείσιμο, από τις επαφές CL και COM. Σημειώστε επίσης ότι μεταξύ των OP και CL συνδέεται και ο πυκνωτής του πρώτου μοτέρ (συνήθως έχει κυλινδρική μορφή). Εάν δεν συνδέσουμε τον πυκνωτή, το μοτέρ δεν θα δουλεύει.
 • MOTOR-2, OP COM CL: Στις επαφές αυτές συνδέεται το δεύτερο μοτέρ (εάν υπάρχει). Για την ακρίβεια, το τύλιγμα που κάνει το μοτέρ να γυρίζει προς την επιθυμητή κατεύθυνση για άνοιγμα της πόρτας, παίρνει ρεύμα από τις επαφές OP και COM ενώ, για κλείσιμο, από τις επαφές CL και COM. Σημειώστε επίσης ότι μεταξύ των OP και CL συνδέεται και ο πυκνωτής του δεύτερου μοτέρ (συνήθως έχει κυλινδρική μορφή). Εάν δεν συνδέσουμε τον πυκνωτή, το μοτέρ δεν θα δουλεύει.


Κλέμα συσκευών χειρισμού και ασφαλείας

AUTOTECH AT-8070 - Κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας

 • 24V και COM: Οι πρώτες δύο επαφές αριστερά, που είναι σημειωμένες ως 24V και COM χρησιμεύουν για να τροφοδοτούμε με ρεύμα χαμηλής τάσης, 24 VAC, συσκευές όπως τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.
 • LOCK: Οι επόμενες δύο επαφές, που είναι σημειωμένες ως LOCK χρησιμεύουν για την ενεργοποίηση (ξεκλείδωμα) τροφοδοσία της ηλεκτρικής κλειδαριάς, εάν βέβαια έχει εγκατασταθεί κάποια.
 • BUT-1, COM και BUT-2: Οι τρεις αυτές επαφές αφορούν την σύνδεση του ή των μπουτόν χειρισμού. Το ένα μπουτόν χειρισμού συνδέεται μεταξύ της επαφής BUT-1 και της επαφής COM ενώ το άλλο μπουτόν χειρισμού συνδέεται μεταξύ της επαφής BUT-2 και της επαφής COM. Και στις δύο περιπτώσεις, το μπουτόν ουσιαστικά είναι ένας διακόπτης τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά-Ανοιχτός) χωρίς μανδάλωση. Εάν, δεν χρησιμοποιούμε μπουτόν χειρισμού, δεν συνδέουμε τίποτε σε αυτές τις επαφές.
 • PH-1, COM και PH-2: Οι τρεις αυτές επαφές αφορούν την σύνδεση του ή των σετ φωτοκυττάρων ασφαλείας. Η εντολή από το ένα σετ φωτοκυττάρων ασφαλείας συνδέεται μεταξύ της επαφής PH-1 και της επαφής COM ενώ η εντολή από το άλλο σετ φωτοκυττάρων ασφαλείας συνδέεται μεταξύ της επαφής PH-2 και της επαφής COM. Και στις δύο περιπτώσεις, η εντολή ουσιαστικά είναι ένας διακόπτης τύπου NC (Normally-Closed ή Κανονικά-Κλειστός). Εάν, για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιούμε κάποια από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, πρέπει να γεφυρώσουμε την αντίστοιχη επαφή PH με την επαφή COM.
 • ANT: Οι δύο τελευταίες επαφές, που είναι σημειωμένες ως ANT, αφορούν την σύνδεση της κεραίας του δέκτη τηλεχειρισμού. Η κεραία συνδέεται στην πλέον δεξιά επαφή και έχει συνήθως την μορφή ενός μονόκλωνου καλωδίου μήκους περίπου 17 cm. Στην δίπλα επαφή (δεύτερη από δεξιά) μπορούμε να συνδέσουμε το πλέγμα (μπλεντάζ) τυχόν εξωτερικής κεραίας που θα συνδέσουμε στον πίνακα. Εάν έχετε συνδεδεμένο δέκτη τηλεχειρισμού στον πίνακα ελέγχου, δεν πρέπει να αφαιρέσετε την κεραία διότι η εμβέλεια τηλεχειρισμού θα εξανεμιστεί.


Απενεργοποίηση παρελκομένων

Ξεκινάμε γεφυρώνουμε ορισμένες επαφές ώστε, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και των δοκιμών, να έχουμε απενεργοποιήσει τα μη αναγκαία παρελκόμενα. Ειδικότερα, κάνουμε τις εξής δύο γέφυρες:

 • PH-1 με COM (απενεργοποιεί τα φωτοκύτταρα ασφαλείας PH-1)
 • PH-2 με COM (απενεργοποιεί τα φωτοκύτταρα ασφαλείας PH-2)

AUTOTECH AT-8070 - Γέφυρες

Εάν έχετε κάνει την συνδεσμολογία όπως παραπάνω, όταν συνδέσετε τον πίνακα με το ρεύμα πρέπει να βλέπετε μονίμως αναμμένα τα παραπάνω LED (τα 2 αριστερά), που δείχνουν ότι έτσι ότι όντως έχουμε απενεργοποιήσει τα φωτοκύτταρα ασφαλείας (PH-1 & PH-2).

Σημειώστε ότι, εφόσον ακόμη δεν έχετε συνδέσει φωτοκύτταρα ασφαλείας ούτε έχετε προγραμματίσει την διαδρομή των θυρόφυλλων, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αποφυγή ατυχημάτων.Ενσωματωμένος δέκτης τηλεχειρισμού

Ο πίνακας ελέγχου AT-8070 τυπιοκά διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη ασύρματου τηλεχειρισμού. Ο δέκτης αυτός έχει την μορφή μίας μικρής πλακέτας (module), συνδεδεμένης στις ειδικές επαφές, στην δεξιά πλευρά του πίνακα.

AUTOTECH AT-8070 - Ενσωματωμένος δέκτης τηλεχειρισμού

Ο πίνακας υποστηρίζει εντολές μέσω τηλεχειρισμού και για πλήρες άνοιγμα (δηλαδή για λειτουργία και των δύο θυροφύλλων εάν η πόρτα είναι δίφυλλη) και για μερικό άνοιγμα (δηλαδή για λειτουργία μόνο του ενός θυροφύλλου εάν η πόρτα είναι δίφυλλη).

Η εκμάθηση/διαγραφή τηλεχειριστηρίων για πλήρες άνοιγμα γίνεται μέσω της επιλογής AL και η εκμάθηση/διαγραφή τηλεχειριστηρίων για μερικό άνοιγμα γίνεται μέσω της επιλογής ALP. Οι δύο αυτές επιλογές, επεξηγούνται παρακάτω.Σύνδεση με το ρεύμα

AUTOTECH AT-8070 - Σύνδεση με το ρεύμα

Η σύνδεση με το ρεύμα, γίνεται στην κλέμα ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με το πλαϊνό σχήμα.

 • Σιγουρευτείτε (πχ με χρήση δοκιμαστικού κατσαβιδιού) ότι ο ουδέτερος και η φάση είναι συνδεδεμένα στις σωστές επαφές.
 • Σιγουρευτείτε ότι έχετε επίσης συνδέσει την γείωση με το ή τα μοτέρ (συνδέοντάς την με το αντίστοιχο πρασινοκίτρινο καλώδιο γείωσης του κάθε μοτέρ).


Ενδείξεις λειτουργίας στην οθόνη

AUTOTECH AT-8070 - Σύνδεση με το ρεύμα

Όταν ο πίνακας συνδεθεί στο ρεύμα, και αφού ολοκληρωθούν τα αυτοδιαγνωστικά του, θα βλέπουμε την διπλανή εικόνα, δηλαδή: αναμμένο το LED με την ένδειξη PWR (δείχνει ότι ο πίνακας είναι στο ρεύμα) και τρεις παύλες στην οθόνη 3 χαρακτήρων.

Ο πίνακας μας δείχνει την εκάστοτε κατάσταση λειτουργίας με μία από τις παρακάτω ενδείξεις:
---Κατάσταση αναμονής
oPΆνοιγμα (OPEN)
cLΚλείσιμο (CLOSE)
PAuΣε αντίστροφη μέτρηση για αυτόματο κλείσιμο (PAUSE)


Σύνδεση μηχανισμών

Τυπικά, οι μηχανισμοί που δεν διαθέτουν encoder/gatecoder ή τερματικούς διακόπτες (δηλαδή οι περισσότεροι μηχανισμοί της αγοράς), διαθέτουν ένα καλώδιο με τέσσερις αγωγούς για τη σύνδεσή τους στον πίνακα ελέγχου:

 1. Κίτρινο & Πράσινο: Γείωση.
 2. Γκρι ή Μπλε: Ουδέτερος.
 3. Μαύρο: Τύλιγμα μοτέρ.
 4. Καφέ: Τύλιγμα μοτέρ.

Το μοτέρ του μηχανισμού έχει δύο τυλίγματα (περιελίξεις). Ανάλογα με το ποιό από τα δύο τυλίγματα διαρρέεται από ρεύμα, ο μηχανισμός κινείται ώστε να κλείσει ή να ανοίξει την πόρτα.

Όταν συνδέσουμε τον πίνακα με το ρεύμα και δώσουμε μία εντολή κίνησης (μέσω μπουτόν ή τηλεχειριστηρίου), η οθόνη μας δείχνει την ένδειξη oP κατά το άνοιγμα και την ένδειξη cL κατά το κλείσιμο. Αυτό κάνει την επιβεβαίωση της σωστής συνδεσμολογίας εξαιρετικά εύκολη.Πρώτος και δεύτερος μηχανισμός

Εάν πρόκειται να συνδεθούν δύο μηχανισμοί (δηλαδή έχουμε μία δίφυλλη θύρα) πρέπει πρώτα να επιλέξουμε ποιος θα είναι ο πρώτος μηχανισμός (μηχανισμός #1 - σύνδεση στις επαφές MOTOR-1) και ποιος ο δεύτερος μηχανισμός (μηχανισμός #2 - σύνδεση στις επαφές MOTOR-2). Οι λόγοι είναι ότι ο πρώτος μηχανισμός είναι αυτός στον οποίο μπορούμε να προγραμματίσουμε καθυστέρηση κλεισίματος και ότι ο πρώτος μηχανισμός είναι αυτός που ενεργοποιείται με την εντολή μερικού ανοίγματος (πχ για διέλευση δικύκλων).

Έτσι, σαν πρώτο μηχανισμό επιλέγουμε:

 • Τον μηχανισμό που κινεί το θυρόφυλλο που πρέπει να ξεκινά να κλείνει πιο αργά από το άλλο (με καθυστέρηση).
  • Η καθυστέρηση του ενός μηχανισμού είναι σχεδόν πάντα απαραίτητη όταν το δεύτερο θυρόφυλλο διαθέτει μπινί (την πατούρα πάνω στην οποία κοντράρει το πρώτο θυρόφυλλα όταν η θύρα είναι στην κλειστή της θέση).
  • Η καθυστέρηση του ενός μηχανισμού μπορεί να είναι επιθυμητή εάν τα θυρόφυλλα έχουν διαφορετικές γωνίες μέγιστου ανοίγματος (οπότε το ένα κάνει την διαδρομή του αρκετά πιο γρήγορα από το άλλο). Σε αυτή την περίπτωση, ο μηχανισμός που θέλουμε να ξεκινά το κλείσιμο με καθυστέρηση, πρέπει να συνδεθεί ως ο πρώτος μηχανισμός (μηχανισμός #1).
 • Εάν αυτό δεν είναι ενάντιο στην ανάγκη για καθυστέρηση, σαν πρώτο μηχανισμό επιλέγουμε αυτόν που θέλουμε να αντιστοιχεί στο μερικό άνοιγμα.


Συνδεσμολογία

Η συνδεσμολογία είναι:

 • Πρώτος μηχανισμός:
  • Κίτρινοπράσινο: Κατευθείαν στην γείωση της παροχής.
  • Γκρί ή Μπλέ: Στην επαφή MOTOR-1, COM.
  • Μαύρο και Καφέ: Στις επαφές MOTOR-1, OP και MOTOR-1, CL. Από τα δύο αυτά καλώδια, εκείνο που αντιστοιχεί στην κίνηση ανοίγματος πρέπει να συνδεθεί στην επαφή MOTOR-1, OP και εκείνο που αντιστοιχεί στην κίνηση κλεισίματος πρέπει να συνδεθεί στην επαφή MOTOR-1, CL. Επίσης, μεταξύ των επαφών MOTOR-1, OP και MOTOR-1, CL, πρέπει να συνδεθεί ο πυκνωτής του μηχανισμού.
 • Δεύτερος μηχανισμός:
  • Κίτρινοπράσινο: Κατευθείαν στην γείωση της παροχής.
  • Γκρί ή Μπλέ: Στην επαφή MOTOR-2, COM.
  • Μαύρο και Καφέ: Στις επαφές MOTOR-2, OP και MOTOR-2, CL. Από τα δύο αυτά καλώδια, εκείνο που αντιστοιχεί στην κίνηση ανοίγματος πρέπει να συνδεθεί στην επαφή MOTOR-2, OP και εκείνο που αντιστοιχεί στην κίνηση κλεισίματος πρέπει να συνδεθεί στην επαφή MOTOR-2, CL. Επίσης, μεταξύ των επαφών MOTOR-2, OP και MOTOR-2, CL, πρέπει να συνδεθεί ο πυκνωτής του μηχανισμού.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι συνδέσεις των μηχανισμών έχουν γίνει σωστά (ακόμη και εάν το εγχειρίδιο του κατασκευαστή υποδεικνύει πιο χρώμα αγωγού αντιστοιχεί σε ποια κίνηση. Η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Αποσυνδέουμε τον πίνακα από το ρεύμα.
 2. Κάνουμε την σύνδεση των μηχανισμών όπως παραπάνω. Εάν δεν γνωρίζουμε ποιό χρώμα αγωγού (μαύρο ή καφέ) αντιστοιχεί σε ποια κίνηση, κάνουμε μία τυχαία σύνδεσή τους. Για παράδειγμα:
  • Μηχανισμός #1, μαύρος αγωγός: επαφή MOTOR-1, OP
  • Μηχανισμός #1, καφέ αγωγός: επαφή MOTOR-1, CL
  • Μηχανισμός #2, καφέ αγωγός: επαφή MOTOR-2, OP
  • Μηχανισμός #2, μαύρος αγωγός: επαφή MOTOR-2, CL
 3. Αποσυμπλέκουμε (ξεμπλοκάρουμε) τους μηχανισμούς ώστε να μπορούν τα θυρόφυλλα να κινηθούν με το χέρι.
 4. Φέρνουμε κάθε θυρόφυλλο σε ενδιάμεση θέση (μισάνοιχτο).
 5. Συμπλέκουμε (μπλοκάρουμε) τους μηχανισμούς ώστε να μπορούν οι μηχανισμοί να τα κινήσουν.
 6. Συνδέουμε τον πίνακα με το ρεύμα. Ο πίνακας θα ενεργοποιηθεί και την οθόνη πρέπει να εμφανίζεται ή ένδειξη - - -, δηλαδή τρεις οριζόντιες παύλες.
 7. Πατάμε μία μόνο φορά το μπουτόν ή το τηλεχειριστήριο πλήρους ανοίγματος, και το αφήνουμε. Η οθόνη πρέπει να δείχνει την ένδειξη oP.
 8. Παρατηρούμε εάν τα μπράτσα θυρόφυλλα ανοίγουν (σωστό) ή κλείνουν (λάθος).
 9. Πατάμε το μπουτόν όσες φορές χρειάζεται ώστε να σταματήσουν τα θυρόφυλλα να κινούνται.

Εάν όταν και τα δύο θυρόφυλλα έκαναν την σωστή κίνηση (άνοιγμα της θύρας) τότε όλα είναι καλά. Αλλιώς, εναλλάσσουμε τον μαύρο και τον καφέ αγωγό για κάθε μηχανισμό που έκανε λάθος κίνηση και επαναλαμβάνουμε την δοκιμή.

AUTOTECH AT-8070 - Σύνδεση μηχανισμώνΠρογραμματισμός διαδρομής

Όταν έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τα παραπάνω βήματα και πριν συνδέσουμε παρελκόμενα, περνάμε στο στάδιο προγραμματισμού της διαδρομής του μηχανισμού. Εδώ θα περιγράψουμε την πλέον σύνθετη εκδοχή της που αφορά δίφυλλη θύρα (δύο μηχανισμούς) και κίνηση με επιβράδυνση πριν την τελείως ανοιχτή και τελείως κλειστή θέση.

Πολύ απλοποιημένα, ο πίνακας ξέρει πότε το κάθε θυρόφυλλο είναι στην ανοιχτή, την κλειστή ή κάποια ενδιάμεση θέση με βάση τον χρόνο λειτουργίας του κάθε μηχανισμού. Πρέπει λοιπόν να του υποδείξουμε πόσο χρόνο χρειάζεται το κάθε θυρόφυλλο για να πάει από την τελείως κλειστή στην τελείως ανοιχτή θέση αλλά και για πόσο χρόνο θέλουμε να επιβραδύνεται η κίνηση του θυρόφυλλου στο τέλος της διαδρομής (για “γλυκό” σταμάτημα στο άνοιγμα/κλείσιμο). Αυτό γίνεται με το να ρυθμίσουμε, μέσω του μενού προγραμματισμού, τους χρόνους λειτουργίας με κανονική ταχύτητα για το πρώτο ( t1 ) και το δεύτερο ( t2 ) μοτέρ καθώς και τον χρόνο επιβράδυνσης κατά το τελείωμα ( St ).

Στο στάδιο αυτό, έχουμε ήδη μία πολύ βασική συνδεσμολογία του πίνακα. Έχουμε συνδέσει το ρεύμα, τους μηχανισμούς με τρόπο που να κάνουν την σωστή κίνηση (τα χρώματα αγωγών που αντιστοιχούν στα τυλίγματα κάθε μοτέρ ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το σχήμα), τις γέφυρες για να απομονώσουμε ότι περιφερειακά δεν μας είναι απαραίτητα σε αυτή τη φάση και ένα μπουτόν για τις απαραίτητες εντολές. Ο πίνακας θα δείχνει κάπως έτσι:

AUTOTECH AT-8070 - Βασική συνδεσμολογία

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 • Η λειτουργία του μοτέρ για σύντομο χρονικό διάστημα ενώ το θυρόφυλλο έχει σταματήσει στο μηχανικό στοπ ανοιχτής ή κλειστής θέσης δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στον αυτοματισμό.
  • Αντιθέτως, πολλές φορές επιδιώκουμε το μοτέρ να λειτουργεί για 1-2 sec παραπάνω, ώστε να σιγουρέψουμε ότι το θυρόφυλλο θα φτάσει στο τέρμα της διαδρομής του ακόμη και εάν συναντήσει μια μικρή αντίσταση κατά την κίνησή του (πχ από αντίθετο άνεμο). Επίσης, έτσι εξασφαλίζουμε ότι το μοτέρ κοντράρει το θυρόφυλλο στην τέρμα ανοιχτή και, κυρίως, στην τέρμα κλειστή θέση του, ώστε να μην υπάρχει τζόγος (να μην “παίζει” το θυρόφυλλο).
  • Αυτό το κοντράρισμα είναι επίσης πολύ σημαντικό όταν ο αυτοματισμός συνδυάζεται με ηλεκτρική κλειδαριά, καθώς εξασφαλίζει το κλείδωμά της.

Υπενθυμίζουμε ότι:

 • Το θυρόφυλλο #1 είναι αυτό που ο μηχανισμός του συνδέεται στις επαφές MOTOR-1.
  • Μόνο αυτό το θυρόφυλλο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά να κλείνει πιο αργά από το άλλο (με καθυστέρηση).
  • Μόνο αυτό το θυρόφυλλο ανταποκρίνεται σε εντολές για μερικό άνοιγμα.
 • Το θυρόφυλλο #2 είναι αυτό που ο μηχανισμός του συνδέεται στις επαφές MOTOR-2.

Η διαδικασία προγραμματισμού έχει ως εξής:

 • Αποσυμπλέκουμε (ξεμπλοκάρουμε) τους μηχανισμούς ώστε να μπορούν τα θυρόφυλλα να κινηθούν με το χέρι.
 • Φέρνουμε κάθε θυρόφυλλο στην εντελώς κλειστή του θέση.
 • Συμπλέκουμε (μπλοκάρουμε) τους μηχανισμούς ώστε να μπορούν οι μηχανισμοί να τα κινήσουν.
 • Αλλάζουμε την τιμή των επιλογών t1 και t2 σε 40 (διάρκεια λειτουργίας με κανονική ταχύτητα 40 sec). Η αρχική τιμή για τους χρόνους αυτούς πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τον χρόνο που χρειάζεται ο μηχανισμός για να κάνει μία πλήρη διαδρομή (από την τέρμα κλειστή στην τέρμα ανοιχτή θέση). Τυπικά, ο χρόνος που χρειάζονται οι περισσότεροι μηχανισμοί για μία πλήρη διαδρομή είναι από 15 έως 35 sec και αυτός είναι ο λόγος που επιλέγουμε την συγκεκριμένη τιμή.
 • Δίνουμε εντολή για πλήρες άνοιγμα (με τηλεχειριστήριο ή μέσω μπουτόν) και σιγουρευόμαστε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη oP (open - άνοιγμα) καθώς τα θυρόφυλλα ανοίγουν.
 • Χρονομομετρούμε πόσα δευτερόλεπτα χρειάζεται κάθε θυρόφυλλο για να ανοίξει πλήρως.
 • Όταν και τα δύο θυρόφυλλα (εάν η πόρτα είναι δίφυλλη) ή το μοναδικό θυρόφυλλο (εάν η πόρτα είναι μονόφυλλη) ανοίξουν τελείως, σταματάμε την κίνηση δίνοντας ξανά εντολή (με τηλεχειριστήριο ή μέσω μπουτόν) και σιγουρευόμαστε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη - - -.
 • Αλλάζουμε την τιμή των επιλογών t1 και t2 στους χρόνους που μετρήσαμε παραπάνω (σε sec) αφαιρώντας από καθένα περίπου 5 sec.
 • Δοκιμάζουμε τους νέους χρόνους δίνοντας εντολή για κίνηση της πόρτας (με τηλεχειριστήριο ή μέσω μπουτόν). Εάν η διαδικασία έγινε σωστά, το κάθε θυρόφυλλο θα κάνει την διαδρομή του και 2-3 sec πριν το τέλος της διαδρομής (άνοιγμα ή κλείσιμο) θα πρέπει να μειώνει ταχύτητα μέχρι να πατήσει στο στοπ. Αφού το κάθε θυρόφυλλο έχει πατήσει στο στοπ, το μοτέρ του θα πρέπει να συνεχίζει να δουλεύει για περίπου 2-3 sec ακόμη προτού σταματήσει. Εάν δεν έχουμε πετύχει τους επιθυμητούς χρόνους λειτουργίας, τροποποιούμε κατάλληλα τις επιλογές t1 και t2 και ελέγχουμε πάλι την διαδρομή των θυρόφυλλων.

Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να κάνετε μερικές δοκιμές πριν πετύχετε τον σωστό προγραμματισμό διαδρομής. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η διαδικασία έχει γίνει σωστά, τα θυρόφυλλα θα ανοίγουν και θα κλείνουν ομαλά, με επιβράδυνση λίγο πριν έρθουν στην τελείως ανοιχτή και τελείως κλειστή τους θέση.Καθυστέρηση κλεισίματος για τον πρώτο μηχανισμό

Μένει να προγραμματιστεί η καθυστέρηση κλεισίματος για τον μηχανισμό που κινεί το θυρόφυλλο #1 (αυτόν που είναι συνδεδεμένο στις επαφές 1 έως και 3), εάν βέβαια αυτό είναι απαραίτητο. Για να γίνει αυτό, ρυθμίζουμε κατάλληλα την επιλογή Cd.

Καλό είναι να ξεκινήσουμε με χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που υπολογίζουμε ότι χρειάζεται και να επαναλάβουμε την διαδικασία μερικές φορές με όλο και μικρότερους μέχρι να βρούμε τον σωστό χρόνο. Επίσης, καλό είναι να μην προγραμματίσουμε υπερβολικά μικρή καθυστέρηση οπότε τα θυρόφυλλα θα συναντώνται σχεδόν ταυτόχρονα στην κλειστή θέση.Καθυστέρηση ανοίγματος για τον δεύτερο μηχανισμό

Εάν έχουμε πρόβλημα με σύγκρουση των δύο θυρόφυλλων και στο άνοιγμα, ενεργοποιούμε την επιλογή OPd.

Όταν ενεργοποιείται η συγκεκριμένη λειτουργία, κάνει τον μηχανισμό που κινεί το θυρόφυλλο #2 να ξεκινάει το άνοιγμα (μόνο το άνοιγμα) με μικρή καθυστέρηση.Ρύθμιση ηλεκτρονικού ελέγχου αντισύνθλιψης (ρύθμιση δύναμης)

Ο πίνακας έχει την δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου αντισύνθλιψης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ρυθμίσει την μέγιστη δύναμη που ασκεί ο κάθε μηχανισμός. Έτσι, έχουμε μία επιπλέον διάταξη προστασίας ώστε η πόρτα να μην εγκλωβίσει κάποιο όχημα ή πεζό.

Ορισμένα πολύ βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε:

 • Η συγκεκριμένη διάταξη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις διατάξεις αποφυγής ατυχημάτων, όπως τα φωτοκύτταρα ασφαλείας οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες. Ουσιαστικά, αυτό που επιτυγχάνει είναι να ελαχιστοποιήσει την ζημιά εάν τελικά συμβεί κάποιο ατύχημα όχι όμως και να το αποφύγει. Σκεφτείτε μόνο ότι μία κινούμενη θύρα μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά σε ένα όχημα ή άνθρωπο και μόνο με το να τον χτυπήσει στιγμιαία.
 • Ενώ ο ηλεκτρονικός ελέγχος αντισύνθλιψης είναι πολύ καλή ιδέα, το γεγονός ότι πολλές θύρες είναι κακοφτιαγμένες (κινούνται με δυσκολία) ή κακοσχεδιασμένες (είναι τυφλές και ο αέρας ασκεί πολύ μεγάλη δύναμη πάνω τους), μπορεί να κάνει δύσκολη έως αδύνατη την αξιόπιστη ρύθμισή του.

Η ρύθμιση γίνεται με κατάλληλη ρύθμιση της επιλογής Fo.Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς

Ο πίνακας μπορεί να συνεργαστεί με ηλεκτρική κλειδαριά 12 V AC, ώστε η πόρτα να ασφαλίζει στην κλειστή της θέση. Η σύνδεση της ηλεκτρικής κλειδαριάς γίνεται ανάμεσα στις 2 επαφές με την ένδειξη LOCK, όπως στο σχήμα:

AUTOTECH AT-8070 - Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς

 • Εάν η πόρτα είναι δίφυλλη:
  • Η κλειδαριά πρέπει να τοποθετηθεί στο θυρόφυλλο #1 (αυτό που ο μηχανισμός του συνδέεται στις επαφές MOTOR-1).
  • Η επιλογή OPd πρέπει να ενεργοποιηθεί με ρύθμιση της τιμής της στο 1. Όταν ενεργοποιούμε την επιλογή αυτή τότε ο πίνακας καθυστερεί ελάχιστα (2 sec) να ξεκινήσει το άνοιγμα του δεύτερου μοτέρ σε σχέση με το πρώτο.
 • Εάν η κλειδαριά δεν ξεκλειδώνει λόγω του ότι σφηνώνει, η ενεργοποίηση της επιλογής reu με ρύθμιση της τιμής της στο 1 μπορεί να βοηθήσει. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, πρώτα δίνεται εντολή κλεισίματος, διάρκειας περίπου 1,5 sec, και μετά ξεκινά κανονικά το άνοιγμα. Έτσι, συνήθως η κλειδαριά ξεμπλοκάρει.


Σύνδεση φανού ειδοποίησης ή λαμπτήρα φωτισμού

Στον συγκεκριμένο πίνακα είναι δυνατόν να συνδεθεί είτε φανός ειδοποίησης είτε λαμπτήρας φωτισμού. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε και τα δύο ταυτόχρονα.

Ο φανός ειδοποίησης ή ο λαμπτήρας φωτισμού πρέπει να δέχεται τάση τροφοδοσίας 230 VAC . Επίσης, ο φανός ειδοποίησης πρέπει να είναι είναι συνεχούς λειτουργίας (να μην διαθέτει δικό του κύκλωμα για το αναβοσβήσιμο - το αναβοσβήσιμό του γίνεται από τον ίδιο τον πίνακα).

Η σύνδεση του φανού ειδοποίησης ή του λαμπτήρα φωτισμού γίνεται ανάμεσα στις δύο επαφές της κλέμας ισχυρών ρευμάτων με την ένδειξη 'LAMP':

AUTOTECH AT-8070 - Σύνδεση φανού ειδοποίησης η λαμπτήρα φωτισμούΠολλαπλές επαφές τύπου NC ή NO

Εάν έχουμε πολλαπλές συσκευές που μας δίνουν επαφές τύπου NC (Normally Closed - Κανονικά Κλειστές) με την ίδια λειτουργία, κάνουμε σύνδεση των επαφών εν σειρά, Τέτοιες συσκευές είναι τα φωτοκύτταρα ασφαλείας (PH-1, PH-2) και γενικά οι περισσότερες συσκευές ασφαλείας.

Πολλαπλές επαφές τύπου NC

Εάν έχουμε πολλαπλές συσκευές που μας δίνουν επαφές τύπου NO (Normally Open - Κανονικά Ανοικτές) με την ίδια λειτουργία, κάνουμε σύνδεση των επαφών εν παραλλήλω, Τέτοιες συσκευές είναι οι διακόπτες ελέγχου (BUT-1, BUT-2).

Πολλαπλές επαφές τύπου NOΠρογραμματισμός

AUTOTECH AT-8070 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας διαθέτει οθόνη LED, 3 χαρακτήρων, και 3 πλήκτρα προγραμματισμού (SELΕCT, και ). Με αυτά μπορούμε να δούμε τις τιμές στις οποίες είναι ρυθμισμένες οι διάφορες επιλογές και, εάν χρειάζεται, να τις αλλάξουμε.

- - -

Όταν ο πίνακας συνδέεται με το ρεύμα κάνει πρώτα αυτοδιάγνωση, δείχνοντας και κάποιες ενδείξεις στην οθόνη, και τελικά εμφανίζει στην οθόνη την ένδειξη - - - όπως στο διπλανό σχήμα.

 • Κάθε φορά που πατάμε και αφήνουμε το πλήκτρο SELΕCT περνάμε στην επόμενη επιλογή προγραμματισμού. Όταν περάσουμε διαδοχικά από όλες τις διαθέσιμες επιλογές, επιστρέφουμε στην αρχική ένδειξη - - -. Κρατώντας σταθερά πατημένο το πλήκτρο SELΕCT περνάμε αυτόματα από τις διαθέσιμες επιλογές. Εάν δεν πατήσουμε κάποιο πλήκτρο εντός 10 sec επιστρέφουμε στην αρχική ένδειξη - - -.
 • Γενικά, όταν στην οθόνη βλέπουμε μία από τις διαθέσιμες επιλογές τότε μπορούμε να δούμε την τρέχουσα τιμή της πατώντας μία φορά το πλήκτρο ή και αφήνοντάς το. Όσο βλέπουμε την τρέχουσα τιμή μίας επιλογής:
  • Εάν πατήσουμε το πλήκτρο SELΕCT περνάμε στην επόμενη επιλογή προγραμματισμού.
  • Κάθε φορά που πατάμε και αφήνουμε το πλήκτρο αυξάνουμε την τιμή της επιλογής κατά μία μονάδα. Κάθε φορά που πατάμε και αφήνουμε το πλήκτρο μειώνουμε την τιμή της επιλογής κατά μία μονάδα.
  • Εάν πατήσουμε και κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 2 sec τότε, όσο συνεχίζουμε να το κρατάμε πατημένο, αυξάνουμε διαρκώς τιμή της επιλογής. Εάν πατήσουμε και κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 2 sec τότε, όσο συνεχίζουμε να το κρατάμε πατημένο, μειώνουμε διαρκώς τιμή της επιλογής.
  • Οι αλλαγές στις τιμές των μεταβλητών ισχύουν άμεσα την στιγμή που γίνονται και διατηρούνται μετά από διακοπή ρεύματος (εκτός από την τιμή της επιλογής Ad για την απόκρυψη/εμφάνιση επιλογών 2ου επιπέδου που αυτόματα επανέρχεται στην εργοστασιακή τιμή 0).
  • Εάν δεν πατήσουμε κάποιο πλήκτρο εντός 10 sec επιστρέφουμε στην αρχική ένδειξη - - -.
 • Ο πίνακας διαθέτει 2 επίπεδα με επιλογές προγραμματισμού. Στο 1ο επίπεδο βρίσκονται οι επιλογές που είναι σύνηθες να χρειάζονται ρύθμιση ενώ στο 2ο επίπεδο βρίσκονται οι επιλογές που τροποποιούνται σπανιότερα. Για να μπορούμε να δούμε και/ή να τροποποιήσουμε τις επιλογές του 2ου επιπέδου πρέπει να ρυθμίσουμε την επιλογή Ad για την απόκρυψη/εμφάνιση επιλογών 2ου επιπέδου στην τιμή 1.
--- Αρχική ένδειξη οθόνης
Επιλογές προγραμματισμού, 1ου επιπέδου
Επιλογή Εργοστασιακή τιμή
AL Εγγραφή/Διαγραφή τηλεχειριστηρίων.
t1 Διάρκεια λειτουργίας πρώτου μοτέρ.10 10 sec
t2 Διάρκεια λειτουργίας δεύτερου μοτέρ.10 10 sec
St Αργό σταμάτημα (soft-stop).5 5 sec
AC Χρόνος παύσης πριν το αυτόματο κλείσιμο. Χωρίς αυτόματο κλείσιμο.
Cd Χρόνος καθυστέρησης κλεισίματος πρώτου μοτέρ.3 3 sec
Fo Δύναμη μοτέρ.50 Μέγιστη δύναμη μοτέρ.
LP Διάρκεια λειτουργίας φανού ειδοποίησης ή λαμπτήρα φωτισμού.10 Λειτουργία φωτισμού για επιπλέον 10 sec μετά το τέλος της κίνησης.
Ad Απόκρυψη/Εμφάνιση επιλογών 2ου επιπέδου. Απόκρυψη των επιλογών 2ου επιπέδου.
Επιλογές προγραμματισμού, 2ου επιπέδου
Επιλογή Εργοστασιακή τιμή
reu Σύντομη αναστροφή κίνησης πριν το άνοιγμα. Χωρίς σύντομη αναστροφή κίνησης πριν το άνοιγμα.
OPd Μικρή καθυστέρηση ανοίγματος δεύτερου μοτέρ.1 Με μικρή καθυστέρηση ανοίγματος δεύτερου μοτέρ.
SFP Μέγιστη δύναμη κατά το ξεκίνημα.1 Με μέγιστη δύναμη κατά το ξεκίνημα.
ALP Εγγραφή/Διαγραφή τηλεχειριστηρίων για μερικό άνοιγμα.
tPP Χρόνος λειτουργίας πρώτου μοτέρ κατά το μερικό άνοιγμα.5 5 sec
CoF Αλληλουχία εντολών από τηλεχειριστήριο. OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
buF Αλληλουχία εντολών από μπουτόν για πλήρες άνοιγμα. OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
bPF Αλληλουχία εντολών από μπουτόν για μερικό άνοιγμα. OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
out 2 2


Επιλογές προγραμματισμού, 1ου επιπέδου

Πρόκειται για τις βασικές επιλογές που αφορούν τις σημαντικότερες λειτουργίες του πίνακα.AL - Εγγραφή/Διαγραφή τηλεχειριστηρίων για πλήρες άνοιγμα

ALΚαταχώρηση νέων τηλεχειριστηρίων για πλήρες άνοιγμα ή διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων για πλήρες άνοιγμα που είναι καταχωρημένα στη μνήμη του πίνακα.
 • Τα τηλεχειριστήρια που καταχωρούμε με αυτό τον τρόπο ενεργοποιούν το πλήρες άνοιγμα/κλείσιμο (δηλαδή την κίνηση και των δύο μοτέρ εάν η πόρτα είναι δίφυλλη).
 • Η μνήμη του πίνακα μπορεί να αποθηκεύσει 250 κωδικούς τηλεχειριστηρίων συνολικά.
 • Η διαγραφή τηλεχειριστηρίων, σβήνει από την μνήμη του πίνακα όλους τους κωδικούς τηλεχειριστηρίων.


Εγγραφή νέου τηλεχειριστηρίου
 • Πατάμε μία φορά το πλήκτρο ή και το αφήνουμε.
  Στην οθόνη εναλλάσσεται η ένδειξη AuL με την ένδειξη - - -.
 • Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να καταχωρήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώρηση.


Διαγραφή όλων των απομνημονευμένων τηλεχειριστηρίων
 • Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο ή για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.
  Όσο το κρατάμε πατημένο, και πριν περάσουν τα 10 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εναλλάσσεται η ένδειξη AuL με την ένδειξη - - - όπως παραπάνω. Όταν περάσουν τα 10 δευτερόλεπτα, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη res και η διαγραφή έχει ολοκληρωθεί.


t1 - Διάρκεια λειτουργίας πρώτου μοτέρ σε κανονική ταχύτητα

t1Χρόνος, σε δευτερόλεπτα, κατά τον οποίο ο πίνακας τροφοδοτεί με ρεύμα το πρώτο μοτέρ (αυτό που είναι συνδεδεμένο στις επαφές MOTOR-1) ώστε αυτό να κάνει άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας. O χρόνος αυτός ισχύει και κατά το άνοιγμα και κατά το κλείσιμο.
Ελάχιστη
τιμή:
0 sec
Μέγιστη
τιμή:
60 60 sec
Εργοστασιακή
τιμή:
10 10 sec
Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας του πρώτου μοτέρ είναι για t1 δευτερόλεπτα με κανονική ταχύτητα συν St δευτερόλεπτα με αργή ταχύτητα στο τέλος της κίνησης.


t2 - Διάρκεια λειτουργίας δεύτερου μοτέρ σε κανονική ταχύτητα

t2Χρόνος, σε δευτερόλεπτα, κατά τον οποίο ο πίνακας τροφοδοτεί με ρεύμα το δεύτερο μοτέρ (αυτό που είναι συνδεδεμένο στις επαφές MOTOR-2) ώστε αυτό να κάνει άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας. O χρόνος αυτός ισχύει και κατά το άνοιγμα και κατά το κλείσιμο.
Ελάχιστη
τιμή:
0 sec
Μέγιστη
τιμή:
60 60 sec
Εργοστασιακή
τιμή:
10 10 sec
Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας του πρώτου μοτέρ είναι για t2 δευτερόλεπτα με κανονική ταχύτητα συν St δευτερόλεπτα με αργή ταχύτητα στο τέλος της κίνησης.


St - Αργό σταμάτημα (soft-stop)

StΧρόνος, σε δευτερόλεπτα, κατά τον οποίο ο πίνακας κινεί τα μοτέρ με αργή ταχύτητα αμέσως πριν το τέλος της διαδρομής (άνοιγμα ή κλείσιμο). O χρόνος αυτός ισχύει και για τα δύο μοτέρ (εάν η πόρτα είναι δίφυλλη) και κατά το άνοιγμα και κατά το κλείσιμο. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας αργού σταματήματος (soft-stop), εάν δηλαδή ο χρόνος αυτός δεν είναι 0, έχουμε ομαλότερο σταμάτημα της πόρτας αλλά και βελτιωμένη ασφάλεια κατά το τέλος της διαδρομής (η πόρτα κινείται με μικρότερη ταχύτητα άρα και ορμή ενώ επιπλέον αυξάνει, έστω και ελάχιστα, ο χρόνος που παρέχεται στον χρήστη για να αντιδράσει).
Ελάχιστη
τιμή:
0 sec = Χωρίς αργό σταμάτημα (χωρίς soft-stop).
Μέγιστη
τιμή:
20 20 sec
Εργοστασιακή
τιμή:
5 5 sec
Η τιμή της St που θα ορίσουμε πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από την τιμή της t2. Σε αντίθετη περίπτωση, απενεργοποιείται η λειτουργία αργού σταματήματος (είναι δηλαδή σαν να έχουμε ορίσει ως τιμή της St την τιμή 0)


AC - Χρόνος παύσης πριν το αυτόματο κλείσιμο

ACΧρόνος, σε δευτερόλεπτα, που περιμένει η πόρτα στην πλήρως ανοιχτή θέση πριν αρχίσει να κλείνει μόνη της.
Ελάχιστη &
Εργοστασιακή
τιμή:
0 sec = Χωρίς αυτόματο κλείσιμο.
Μέγιστη
τιμή:
250 250 sec
Σε καμία περίπτωση μην ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν πρώτα δεν εγκατασταθούν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας και οι υπόλοιπες συσκευές ασφαλείας και ειδοποίησης που απαιτούνται.


Cd - Χρόνος καθυστέρησης κλεισίματος πρώτου μοτέρ

CdΧρόνος, σε δευτερόλεπτα, κατά τον οποίο καθυστερεί να αρχίσει την κίνησή του το πρώτο μοτέρ σε σχέση με το δεύτερο μοτέρ κατά το κλείσιμο. Με τον τρόπο αυτό, εάν έχουμε μία δίφυλλη πόρτα, πετυχαίνουμε τα δύο φύλλα να κλείνουν διαδοχικά ώστε και να μην συγκρούονται και να έρχονται με την σωστή σειρά στην κλειστή θέση.
Ελάχιστη
τιμή:
0 sec = Χωρίς καθυστέρηση κλεισίματος πρώτου μοτέρ (και τα δύο μοτέρ αρχίζουν ταυτόχρονα το κλείσιμο).
Μέγιστη
τιμή:
25 25 sec
Εργοστασιακή
τιμή:
3 3 sec


Fo - Δύναμη μοτέρ

FoΠρόκειται για ηλεκτρονική ρύθμιση της δύναμης την οποία ασκούν τα μοτέρ. Η ρύθμιση αυτή της δύναμης ισχύει και για τα δύο μοτέρ (εάν η πόρτα είναι δίφυλλη) και δεν ρυθμίζεται για το καθένα ξεχωριστά.
Ελάχιστη
τιμή:
Ελάχιστη δύναμη μοτέρ.
Μέγιστη &
Εργοστασιακή
τιμή:
50 Μέγιστη δύναμη μοτέρ.
Η σωστή ρύθμιση της δύναμης των μοτέρ είναι απαραίτητη για την ασφαλή συμπεριφορά του αυτοματισμού.


LP - Διάρκεια λειτουργίας φανού ειδοποίησης ή λαμπτήρα φωτισμού

LPΔιάρκεια λειτουργίας φανού ειδοποίησης ή λαμπτήρα φωτισμού.
- Εάν η τιμή είναι 0 τότε ο πίνακας δίνει περιοδικά ρεύμα στις εξόδους LAMP οπότε εάν εκεί έχουμε συνδέσει φανό, αυτός θα αναβοσβήνει (θα κάνει flash). Αυτή η λειτουργία διαρκεί για όσο διάστημα λειτουργούν και τα μοτέρ.
- Εάν η τιμή είναι από 1 έως 250 τότε ο πίνακας δίνει σταθερά ρεύμα στις εξόδους LAMP οπότε εάν εκεί έχουμε συνδέσει λαμπτήρα, αυτός θα ανάβει σταθερά. Αυτή η λειτουργία διαρκεί για όσο διάστημα λειτουργούν τα μοτέρ συν επιπλέον όσο χρόνο έχουμε ρυθμίσει.
Ελάχιστη
τιμή:
Λειτουργία φανού ειδοποίησης με αναβοσβήσιμο από τον πίνακα και σταμάτημα με το τέλος της κίνησης.
Μέγιστη
τιμή:
250 Λειτουργία φωτισμού για επιπλέον 250 sec μετά το τέλος της κίνησης (άνοιγμα ή κλείσιμο).
Εργοστασιακή
τιμή:
10 Λειτουργία φωτισμού για επιπλέον 10 sec μετά το τέλος της κίνησης (άνοιγμα ή κλείσιμο).
Εάν τύχει και διαθέτουμε φανό ειδοποίησης λειτουργίας που διαθέτει δικό του κύκλωμα για το αναβοσβήσιμο, περιστροφικό φάρο ή άλλη συσκευή ειδοποίησης που χρειάζεται σταθερή παροχή για την λειτουργία της, πρέπει να ρυθμίσουμε την επιλογή LP στην τιμή 1.


Ad - Απόκρυψη/εμφάνιση επιλογών 2ου επιπέδου

AdΗ επιλογή αυτή καθορίζει εάν οι επιλογές 2ου επιπέδου, που αφορούν επιπλέον ρυθμίσεις του πίνακα, θα εμφανίζονται ή όχι.
Εργοστασιακή
τιμή:
Απόκρυψη των επιλογών 2ου επιπέδου.
1 Εμφάνιση των επιλογών 2ου επιπέδου.


Επιλογές προγραμματισμού, 2ου επιπέδου

Πρόκειται για τις επιλογές που αφορούν επιπλέον λειτουργίες του πίνακα. Για να έχουμε πρόσβαση σε αυτές, πρέπει να ρυθμίσουμε την επιλογή Ad στην τιμή 1.reu - Σύντομη αναστροφή κίνησης πριν το άνοιγμα

reuΕάν ενεργοποιήσουμε την επιλογή αυτή τότε ο πίνακας, πριν ξεκινήσει να κινεί τα μοτέρ προς την κατεύθυνση του ανοίγματος, θα τα κινήσει πρώτα προς την κατεύθυνση κλεισίματος για ελάχιστο χρόνο (1,5 sec), σπρώχνοντας δηλαδή την ήδη κλειστή πόρτα προς το κλείσιμο. Η λειτουργία αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη εάν έχουμε εγκαταστήσει ηλεκτρική κλειδαριά και η κλειδαριά δεν ξεκλειδώνει εύκολα κατά το άνοιγμα (δηλαδή μπλοκάρει επειδή η πόρτα την πιέζει).
Εργοστασιακή
τιμή:
Χωρίς σύντομη αναστροφή κίνησης πριν το άνοιγμα.
1 Με σύντομη αναστροφή κίνησης πριν το άνοιγμα.


OPd - Μικρή καθυστέρηση ανοίγματος δεύτερου μοτέρ.

OPdΕάν ενεργοποιήσουμε την επιλογή αυτή τότε ο πίνακας καθυστερεί ελάχιστα (2 sec) να ξεκινήσει το άνοιγμα του δεύτερου μοτέρ σε σχέση με το πρώτο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε την σύγκρουση των δύο θυρόφυλλων κατά το άνοιγμα. Η λειτουργία αυτή έχει σημασία μόνο εάν η πόρτα είναι δίφυλλη και τα δύο φύλλα ακουμπάνε μεταξύ τους στην κλειστή θέση (δηλαδή υπάρχει μπινί).
Χωρίς μικρή καθυστέρηση ανοίγματος δεύτερου μοτέρ.
Εργοστασιακή
τιμή:
1 Με μικρή καθυστέρηση ανοίγματος δεύτερου μοτέρ.


SFP - Μέγιστη δύναμη κατά το ξεκίνημα.

SFPΕάν ενεργοποιήσουμε την επιλογή αυτή τότε ο πίνακας, κατά το ξεκίνημα και για σύντομο χρόνο, λειτουργεί τα μοτέρ με την μέγιστη δύναμή τους (αυτή που αντιστοιχεί σε τιμή της επιλογής Fo ίση με την μέγιστη - δηλαδή 50 ) και έπειτα τα λειτουργεί με την δύναμη που έχουμε ορίσει μέσω στης επιλογής Fo. Με την συγκεκριμένη λειτουργία διευκολύνεται το ξεκίνημα της κίνησης των θυρόφυλλων.
Με την ρυθμισμένη στην επιλογή Fo δύναμη και κατά το ξεκίνημα.
Εργοστασιακή
τιμή:
1 Με μέγιστη δύναμη κατά το ξεκίνημα.


ALP - Εγγραφή/Διαγραφή τηλεχειριστηρίων για μερικό άνοιγμα

ALPΚαταχώρηση νέων τηλεχειριστηρίων για μερικό άνοιγμα ή διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων για μερικό άνοιγμα που είναι καταχωρημένα στη μνήμη του πίνακα.
 • Τα τηλεχειριστήρια που καταχωρούμε με αυτό τον τρόπο ενεργοποιούν το μερικό άνοιγμα/κλείσιμο (δηλαδή την κίνηση μόνο του πρώτου μοτέρ, δηλαδή αυτού που είναι συνδεδεμένο στις επαφές MOTOR-1, ακόμη και εάν η πόρτα είναι δίφυλλη). Με την λειτουργία αυτή δεν χρειάζεται να λειτουργούν και να καταπονούνται και τα δύο μοτέρ για την διέλευση πεζών και μηχανών.
 • Η μνήμη του πίνακα μπορεί να αποθηκεύσει 250 κωδικούς τηλεχειριστηρίων συνολικά.
 • Η διαγραφή τηλεχειριστηρίων, σβήνει από την μνήμη του πίνακα όλους τους κωδικούς τηλεχειριστηρίων.


Εγγραφή νέου τηλεχειριστηρίου
 • Πατάμε μία φορά το πλήκτρο ή και το αφήνουμε.
  Στην οθόνη εναλλάσσεται η ένδειξη AuL με την ένδειξη - - -.
 • Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να καταχωρήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώρηση.


Διαγραφή όλων των απομνημονευμένων τηλεχειριστηρίων
 • Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο ή για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.
  Όσο το κρατάμε πατημένο, και πριν περάσουν τα 10 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εναλλάσσεται η ένδειξη AuL με την ένδειξη - - - όπως παραπάνω. Όταν περάσουν τα 10 δευτερόλεπτα, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη res και η διαγραφή έχει ολοκληρωθεί.


tPP - Διάρκεια λειτουργίας πρώτου μοτέρ κατά το μερικό άνοιγμα

tPPΜε την επιλογή αυτή μπορούμε να ρυθμίσουμε το πρώτο μοτέρ ώστε κατά το μερικό άνοιγμα να λειτουργεί για μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι έχουμε ορίσει μέσω της επιλογής t1 ως κανονική διάρκεια λειτουργίας πρώτου μοτέρ. Έτσι το πρώτο θυρόφυλλο ανοίγει για λιγότερο από την πλήρη διαδρομή του σε τέτοια περίπτωση.
Ελάχιστη
τιμή:
Το μοτέρ δεν ενεργοποιείται
Μέγιστη
τιμή:
Ίση με την τιμή της επιλογής t1 (ακόμη και εάν ορίσουμε τιμή μεγαλύτερή της)
Εργοστασιακή
τιμή:
5 5 sec
Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας του πρώτου μοτέρ κατά το μερικό άνοιγμα είναι για tPP δευτερόλεπτα με κανονική ταχύτητα συν St δευτερόλεπτα με αργή ταχύτητα στο τέλος της κίνησης.
Εάν χρησιμοποιούμε την λειτουργία μερικού ανοίγματος (δηλαδή έχουμε καταχωρίσει τηλεχειριστήρια ή έχουμε συνδέσει μπουτόν για μερικό άνοιγμα) τότε πρέπει να ρυθμίσουμε την τιμή της tPP ώστε να είναι ίση ακριβώς με την τιμή της επιλογής t1.


CoF - Αλληλουχία εντολών από τηλεχειριστήριο

CoFΜε την επιλογή αυτή ρυθμίζουμε πως ανταποκρίνεται ο πίνακας σε διαδοχικές εντολές από το τηλεχειριστήριο.
Εργοστασιακή
τιμή:
OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
1 OPEN-STOP-CLOSE-OPEN-…
2 Μόνο OPEN


buF - Αλληλουχία εντολών από μπουτόν για πλήρες άνοιγμα

buFΜε την επιλογή αυτή ρυθμίζουμε πως ανταποκρίνεται ο πίνακας σε διαδοχικές εντολές από το μπουτόν εντολής για πλήρες άνοιγμα (αυτό που συνδέεται ανάμεσα στις επαφές BUT-1 και COM).
Εργοστασιακή
τιμή:
OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
1 OPEN-STOP-CLOSE-OPEN-…
2 Μόνο OPEN


bPF - Αλληλουχία εντολών από μπουτόν για μερικό άνοιγμα

bPFΜε την επιλογή αυτή ρυθμίζουμε πως ανταποκρίνεται ο πίνακας σε διαδοχικές εντολές από το μπουτόν εντολής για μερικό άνοιγμα (αυτό που συνδέεται ανάμεσα στις επαφές BUT-2 και COM).
Εργοστασιακή
τιμή:
OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
1 OPEN-STOP-CLOSE-OPEN-…
2 Μόνο OPEN


out

out
Ελάχιστη
τιμή:
0
Μέγιστη
τιμή:
10 10
Εργοστασιακή
τιμή:
2 2


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™