Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Προχωρημένες εφαρμογές του ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου AUTOTECH S-5060T είναι μεν απλός αλλά, με κατάλληλη συνδεσμολογία, είναι ικανός για αρκετά περίπλοκες εφαρμογές. Παρακάτω, αναλύουμε κάποιες περιπτώσεις.Ανθρωποθυρίδα επικαλυπτόμενη από συρόμενη αυλόπορτα

Ένα από τα μειονεκτήματα του πίνακα είναι ότι δεν υποστηρίζει άμεσα την σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας για προστασία κατά το άνοιγμα (δηλαδή, για να ανιχνεύουν εμπόδια στην τροχιά της πόρτας κατά το άνοιγμα). Παρόλα αυτά, υπάρχει τρόπος να συνδέσουμε είτε φωτοκύτταρα ασφαλείας, είτε διακόπτες ώστε να μην επιτρέπεται το άνοιγμα της πόρτας εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο.

Μία πολύ τυπική περίπτωση που χρειαζόμαστε μία τέτοια συνδεσμολογία είναι όταν η αυτόματη αυλόπορτα επικαλύπτει, καθώς ανοίγει, κάποια ανθρωποθυρίδα (πόρτα για πεζούς):

Αυλόπορτα που, καθώς ανοίγει, επικαλύπτει ανθρωποθυρίδα

Στην περίπτωση αυτή, είναι προφανές ότι δεν θέλουμε η αυλόπορτά μας να ανοίξει εάν η ανθρωποθυρίδα δεν είναι κλειστή (ειδικά μάλιστα εάν η ανθρωποθυρίδα ανοίγει επάνω στην τροχιά της πόρτας) καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές ή και τραυματισμούς. Βεβαίως, όπως αναλύουμε και στην σελίδα 'Μοτέρ για συρόμενες γκαραζόπορτες' μία τέτοια διαρρύθμιση πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία, καθώς είναι εξαιρετική επικίνδυνη. Δυστυχώς, στην πράξη συναντάμε αρκετές φορές τέτοιες περιπτώσεις.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να εγκαταστήσει μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) στην ανθρωποθυρίδα ώστε να κλείνει μόνη της ενώ εγκαθιστούμε και έναν μηχανικό διακόπτη, χωρίς συγκράτηση, ο οποίος κλείνει επαφή όταν η ανθρωποθυρίδα είναι κλειστή (διακόπτης κατάστασης ανθρωποθυρίδας).Προστασία και κατά το άνοιγμα και κατά το κλείσιμο

Για προστασία και κατά το άνοιγμα και κατά το κλείσιμο συνδέουμε τον διακόπτη κατάστασης ανθωποθυρίδας, εν' σειρά με τον ουδέτερο τον τερματικών διακοπτών (το καλώδιο που είναι σημειωμένο σαν COMMON):

Σύνδεση διακόπτη κατάστασης ανθρωποθυρίδας σε ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σημείωση: Η παραπάνω θέση των διακοπτών ανοιχτής θέσης και κλειστής θέσης αντιστοιχεί στην ρύθμιση του μικροδιακόπτη #8 στην θέση OFF. Η θέση των διακοπτών ανοιχτής θέσης και κλειστής θέσης εναλλάσσεται εάν ο μικροδιακόπτης #8 είναι στην θέση ON.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνδεσμολογίας είναι ότι όταν η ανθρωποθυρίδα δεν είναι κλειστή, ο διακόπτης κατάστασης είναι ανοιχτός και ο πίνακας αντιλαμβάνεται ότι και στην επαφή σύνδεσης του τερματικού ανοιχτής θέσης και στην επαφή σύνδεσης του τερματικού κλειστής θέσης το κύκλωμα είναι ανοιχτό. Αυτό κανονικά θα σήμαινε ότι η πόρτα είναι ταυτόχρονα και ανοιχτή και κλειστή και η αντίδραση του πίνακα σε αυτή την περίπτωση είναι να μην εκτελεί καμία κίνηση. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, εάν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, δεν επιτρέπεται ούτε το άνοιγμα ούτε το κλείσιμο. Επίσης, εάν η πόρτα είναι σε κίνηση (είτε άνοιγμα, είτε κλείσιμο) και ανοίξει ο συγκεκριμένος διακόπτης, η κίνηση σταματά. Μία περίπτωση που προτιμούμε αυτή την συνδεσμολογία είναι, εάν η τροχιά της ανθρωποθυρίδας τέμνει (συναντιέται με) την τροχιά της αυλόπορτας, οπότε έχουμε επικίνδυνη κατάσταση και κατά το άνοιγμα και κατά το κλείσιμο της αυλόπορτας.Επάλληλες συρόμενες αυλόπορτες

Μία πιο δύσκολη περίπτωση είναι οι επάλληλες συρόμενες αυλόπορτες. Πρόκειται για την διάταξη όπου έχουμε δύο αυλόπορτες δίπλα-δίπλα, και που η κάθε μία, καθώς ανοίγει, κλείνει το άνοιγμα της άλλης.

Και πάλι μία τέτοια διάταξη πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο καθώς είναι εξαιρετική επικίνδυνη και μη λειτουργική. Παρόλα αυτά, δυστυχώς και αυτή η περίπτωση δεν είναι σπάνια, οπότε οφείλουμε να λαμβάνουμε κάθε μέτρο ασφαλείας που μπορούμε.

Μία ιδιαίτερα ασφαλής (και κομψή) συνδεσμολογία είναι δυνατή στην περίπτωση που ο πίνακας AUTOTECH S-5060T συνδέεται με τερματικούς διακόπτες που, ο καθένας τους περιέχει δύο μικροδιακόπτες SPDT και κάθε ένας από τους δύο μικροδιακόπτες μας παρέχει και έξοδο Κανονικά Κλειστή (Normally Closed - N.C.) και έξοδο Κανονικά Ανοιχτή (Normally Open - N.O.). Τέτοια περίπτωση μηχανισμού είναι ο SL600.

Μικροδιακόπτες τερματικού διακόπτη

Εφόσον και οι δύο επάλληλες αυλόπορτες (A & B) διαθέτουν τον ίδιο τύπο μηχανισμού, μπορούμε να κάνουμε την παρακάτω συνδεσμολογία (που απαιτεί μόνο ένα καλώδιο 3 αγωγών μεταξύ των δύο μηχανισμών).

Η επεξήγηση της συνδεσμολογίας είναι αρκετά δύσκολη αλλά ουσιαστικά αυτό που πετυχαίνει είναι ότι κανένας από τους δύο μηχανισμούς δεν ανοίγει εάν η διπλανή αυλόπορτα δεν είναι κλειστή (άσχετα εάν η διπλανή αυλόπορτα είναι σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία ή εάν ο μηχανισμός της έχει καν ρεύμα). Επίσης, εάν καθώς ο ένας μηχανισμός ανοίγει, ανοίξει η διπλανή αυλόπορτα (χειροκίνητα - ούτως ή άλλως δεν είναι δυνατόν να ανοίξει ταυτόχρονα σε αυτόματη λειτουργία) ο μηχανισμός σταματάει.

Ένα τελευταίο ζήτημα είναι πως, εάν η μία αυλόπορτα ξεχαστεί ανοιχτή, η άλλη πρακτικά βγαίνει εκτός λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να ενεργοποιήσουμε στους πίνακες και των δύο μηχανισμών το αυτόματο κλείσιμο. Υπενθυμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν ενεργοποιούμε το αυτόματο κλείσιμο εάν πρώτα δεν έχουμε εγκαταστήσει τα φωτοκύτταρα ασφαλείας για προστασία κατά το κλείσιμο και στους δύο μηχανισμούς (τα φωτοκύτταρα εγκαθίστανται κανονικά - η συνδεσμολογία και λειτουργία τους δεν αλλάζει με την παραπάνω συνδεσμολογία).

Σημείωση: Στα παρακάτω, οι φορές 'Δεξιά' και 'Αριστερά' αναφέρονται στο προς ποιά κατεύθυνση ανοίγει η αυλόπορτα κάθε μηχανισμού καθώς κοιτάμε σε πρώτο επίπεδο τον μηχανισμό και πίσω του την αυλόπορτα.

Ο μηχανισμός ανοίγει προς τα Δεξιά Ο μηχανισμός ανοίγει προς τα Αριστερά
Ο μηχανισμός ανοίγει προς τα ΔεξιάΟ μηχανισμός ανοίγει προς τα Αριστερά


Εφόσον πρόκειται για 2 επάλληλες αυλόπορτες με τους μηχανισμούς τους, οι δυνατοί συνδυασμοί είναι 4 και η συνδεσμολογία για κάθε έναν περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ισχύουν οι παρακάτω συνδεσμολογίες, πρέπει ο μικροδιακόπτης #8, στους πίνακες ελέγχου και των δύο μηχανισμών, να είναι στην θέση OFF (κατεβασμένος):

Μικροδιακόπτης #8 σε θέση OFF

Σε όλες τις περιπτώσεις η συνδεσμολογία μεταφράζεται όπως στους παρακάτω πίνακες:

Επαφή πίνακα ελέγχου Επαφή τερματικού διακόπτη
CLOSE N.C. Κλειστής θέσης
OPEN N.C. Ανοιχτής θέσης
COMMON COM Κλειστής θέσης
Οι παραπάνω συνδέσεις ισχύουν για καθένα από τους μηχανισμούς (A) & (B). Πρόκειται για τις συνδέσεις μεταξύ του πίνακα ελέγχου και του τερματικού διακόπτη του κάθε μηχανισμού.
Επαφή τερματικού διακόπτη
μηχανισμού (A)
Επαφή τερματικού διακόπτη
μηχανισμού (B)
COM Κλειστής θέσης COM Κλειστής θέσης
N.O. Κλειστής θέσης COM Ανοιχτής θέσης
COM Ανοιχτής θέσης N.O. Κλειστής θέσης
Οι παραπάνω συνδέσεις γίνονται μεταξύ των τερματικών διακοπτών των μηχανισμών (A) & (B).


1) Α-Δεξιά & Β-Δεξιά

  • Ο μηχανισμός A ανοίγει προς τα Δεξιά
  • Ο μηχανισμός Β ανοίγει προς τα Δεξιά

Επάλληλες αυλόπορτες2) Α-Αριστερά & Β-Αριστερά

  • Ο μηχανισμός A ανοίγει προς τα Αριστερά
  • Ο μηχανισμός Β ανοίγει προς τα Αριστερά

Επάλληλες αυλόπορτες3) Α-Δεξιά & Β-Αριστερά

  • Ο μηχανισμός A ανοίγει προς τα Δεξιά
  • Ο μηχανισμός Β ανοίγει προς τα Αριστερά

Επάλληλες αυλόπορτες4) Α-Αριστερά & Β-Δεξιά

  • Ο μηχανισμός A ανοίγει προς τα Αριστερά
  • Ο μηχανισμός Β ανοίγει προς τα Δεξιά

Επάλληλες αυλόπορτες

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™