Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr
Ιστορικό:: Χρήση: Φύλακας

Χρήση: Φύλακας

Η χρήση του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, για χρήση από τον φύλακα, είναι ιδιαίτερα απλή και περιγράφεται παρακάτω.


Φύλακας

Προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση της λειτουργίας φύλακα (guard function) / 44411.

Όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το ρελέ φύλακα (Guard) αλλάζει κατάσταση όταν χρησιμοποιηθεί ο κωδικός φύλακα (guard password):

 • εάν είναι απενεργοποιημένο ενεργοποιείται και μένει ενεργοποιημένο
 • εάν είναι ενεργοποιημένο απενεργοποιείται

Επίσης, οι επόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν το εάν το σύστημα ελέγχου πρόσβασης θα ζητάει και μία οποιαδήποτε καταχωρημένη κάρτα χρήστη κατά την ενεργοποίηση και/ή την απενεργοποίηση του ρελέ φύλακα:

 • 44412 - Ζήτηση κάρτας μαζί με τον κωδικό φύλακα για ενεργοποίηση
 • 444131 - Ζήτηση κάρτας μαζί με τον κωδικό φύλακα για απενεργοποίηση

Σημειώστε ότι δεν καταγράφεται ο σειριακός αριθμός αυτής της κάρτας στον κατάλογο των 10 τελευταίων ενεργοποιήσεων της συσκευής.

Τέλος, η επόμενη ρύθμιση καθορίζει την αντίδραση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης εάν διαβάσει μία καταχωρημένη κάρτα χρήστη ενόσω το ρελέ φύλακα είναι ενεργοποιημένο:

 • 444132 - Απενεργοποίηση ρελέ φύλακα και ταυτόχρονη παραχώρηση πρόσβασης με χρήση κάρτας χρήστη

Σημειώστε ότι καταγράφεται ο σειριακός αριθμός αυτής της κάρτας στον κατάλογο των 10 τελευταίων ενεργοποιήσεων της συσκευής.

Οδηγίες για αυτές τις ρυθμίσεις θα βρείτε στην σελίδα:Εισαγωγή

Εξωτερικά, το σσύτημα ελέγχου πρόσβασης διαθέτει οθόνη, πληκτρολόγιο και ενδεικτικό LED. Εσωτερικά, διαθέτει αναγνώστη προσέγγισης επαγωγικών καρτών (proximity reader).

HEART HA3020

Σε κατάσταση αναμονής, η εικόνα που παρουσιάζει είναι όπως παραπάνω:

 • η οθόνη γράφει READY FOR CARD
  (δηλαδή ότι είναι έτοιμος να διαβάσει κάρτα)
 • το ενδεικτικό LED είναι κόκκινο


Ανάγνωση καρτών και πληκτρολόγηση κωδικών

HEART HA3020

Όταν το σύστημα ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020 έχει οπλισμένο το ρελέ φύλακα (Guard), η εικόνα που παρουσιάζει είναι όπως δίπλα:

 • η οθόνη γράφει ARMED
  (δηλαδή ότι to ρελέ είναι οπλισμένο)
 • το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει κόκκινο
 • Ανάλογα με τις ρυθμίσεις υπάρχουν ορισμένες διαφορετικές μέθοδοι πρόσβασης αλλά πάντα απαιτείται η χρήση του κωδικού φύλακα (guard password)
  Πρόκειται για έναν κωδικό αποτελούμενο από 3 αριθμούς (0-9).
  Η εργοστασιακή τιμή του κωδικού φύλακα είναι 123.
  Όταν πληκτρολογούμε τον κωδικό φύλακα, στο τέλος προσθέτουμε τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:
  1+2+3+#


ΕνεργοποίησηΜε κωδικό φύλακα

 • Εάν
  44412 - Ζήτηση κάρτας μαζί με τον κωδικό φύλακα για ενεργοποίηση = DISABLE
Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Πληκτρολόγηση λάθος κωδικού φύλακα INVALID KEY
ENTRY
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Πληκτρολόγηση σωστού κωδικού φύλακα (guard password) ARMED αναβοσβήνει κόκκινο 1 σύντομος ήχος
ARMED Επ' αόριστον ενεργοποίηση ρελέ φύλακα (guard)


Με κωδικό φύλακα και κάρτα χρήστη

 • Εάν
  44412 - Ζήτηση κάρτας μαζί με τον κωδικό φύλακα για ενεργοποίηση = ENABLE
Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Πληκτρολόγηση λάθος κωδικού φύλακα INVALID KEY
ENTRY
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Πληκτρολόγηση σωστού κωδικού φύλακα (guard password) CARD PLEASE κόκκινο -
Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο. Η συσκευή περιμένει την ανάγνωση της αντίστοιχης καταχωρημένης κάρτας, εντός 25sec
Παρέλευση 25sec TIME OUT κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Ανάγνωση κάρτας που δεν είναι καταχωρημένη στη συσκευή INVALID CARD
(E04)
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή ARMED αναβοσβήνει κόκκινο 1 σύντομος ήχος
ARMED Επ' αόριστον ενεργοποίηση ρελέ φύλακα (guard)


ΑπενεργοποίησηΜε κωδικό φύλακα

 • Εάν
  444131 - Ζήτηση κάρτας μαζί με τον κωδικό φύλακα για απενεργοποίηση = DISABLE
Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση όπλισης ARMED αναβοσβήνει κόκκινο
Πληκτρολόγηση λάθος κωδικού φύλακα INVALID KEY
ENTRY
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
ARMED Επιστροφή στην κατάσταση όπλισης
Πληκτρολόγηση σωστού κωδικού φύλακα (guard password) READY FOR CARD κόκκινο 1 σύντομος ήχος
READY FOR CARD Απενεργοποίηση ρελέ φύλακα (guard)


Με κωδικό φύλακα και κάρτα χρήστη

 • Εάν
  444131 - Ζήτηση κάρτας μαζί με τον κωδικό φύλακα για απενεργοποίηση = ENABLE
Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση όπλισης ARMED αναβοσβήνει κόκκινο
Πληκτρολόγηση λάθος κωδικού φύλακα INVALID KEY
ENTRY
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
ARMED Επιστροφή στην κατάσταση όπλισης
Πληκτρολόγηση σωστού κωδικού φύλακα (guard password) CARD PLEASE κόκκινο -
Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο. Η συσκευή περιμένει την ανάγνωση της αντίστοιχης καταχωρημένης κάρτας, εντός 25sec
Παρέλευση 25sec TIME OUT κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
ARMED Επιστροφή στην κατάσταση όπλισης
Ανάγνωση κάρτας που δεν είναι καταχωρημένη στη συσκευή INVALID CARD
(E04)
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
ARMED Επιστροφή στην κατάσταση όπλισης
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή READY FOR CARD κόκκινο 1 σύντομος ήχος
READY FOR CARD Απενεργοποίηση ρελέ φύλακα (guard)


Με κάρτα χρήστη

 • Εάν
  444132 - Απενεργοποίηση ρελέ φύλακα και ταυτόχρονη παραχώρηση πρόσβασης με χρήση κάρτας χρήστη = ENABLE

Για λόγους απλότητας, στο παρακάτω παράδειγμα περιοριζόμαστε στην περίπτωση που η μέθοδος πρόσβασης με κάρτα χρήστη δεν απαιτεί προσωπικό κωδικό (PIN) - δηλαδή MODE 0 ή MODE 2.

Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση όπλισης ARMED αναβοσβήνει κόκκινο
Ανάγνωση κάρτας που δεν είναι καταχωρημένη στη συσκευή INVALID CARD
(E04)
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση όπλισης
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή WELCOME πράσινο
Για όσο το ρελέ της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο
1 σύντομος ήχος
WELCOME Απενεργοποίηση ρελέ φύλακα (guard) και ενεργοποίηση ρελέ ηλεκτρικής κλειδαριάς (strike)


Συμβουλές

 • Εάν κάποια κάρτα χρήστη κλαπεί/χαθεί, πρέπει αμέσως να ενημερωθεί ο διαχειριστής του συστήματος ώστε να την διαγράψει από τον κατάλογο της συσκευής.
 • Εάν ο κωδικός φύλακα (guard password) διαρρεύσει, πρέπει αμέσως να ενημερωθεί ο διαχειριστής του συστήματος ώστε να τον αλλάξει.
 • Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή και ενεργοποιείται ή λειτουργία φύλακα, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο κωδικός φύλακα από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος κωδικός φύλακα πρέπει να μείνει μυστικός και να μην ξεχαστεί.
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™