Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Προγραμματισμός: 3 - Διάρκειες ενεργοποίησης ρελέ

Οι ρυθμίσεις του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, από τον διαχειριστή της συσκευής, αναλύονται στις παρακάτω σελίδες:

Ως διαχειριστής, εννοείται το άτομο που γνωρίζει τον κωδικό διαχειριστή (master code ή master password).

Η εργοστασιακή τιμή του κωδικού διαχειριστή είναι 111111 και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα παραδείγματα.

Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο κωδικός διαχειριστή από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος κωδικός διαχειριστή πρέπει να μείνει μυστικός και να μην ξεχαστεί.


Η είσοδος στις επιλογές ρυθμίσεων (στο 1ο επίπεδό τους) γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό διαχειριστή, ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
* ή αναμονή 15sec για έξοδο


  • Για να επιλέξουμε υποεπίπεδο (εάν υπάρχει), πληκτρολογούμε τον αριθμό του.
  • Για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επίπεδο (πχ από το 1.1.2 στο 1.1), πληκτρολογούμε *.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
  • Για να εξέλθουμε από τις ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, άσχετα από το επίπεδο που βρισκόμαστε, πληκτρολογούμε # ή περιμένουμε 15sec.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
 


Διάγραμμα ρυθμίσεων

Αυτές είναι οι διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις της διάρκειας ενεργοποίησης των διαφόρων ρελέ (επιλογή 3.TIMER στο 1ο επίπεδο).

Επίπεδο
1
Επίπεδο
2
Επίπεδο
3
Επίπεδο
4
Επίπεδο
5
Επίπεδο
6
Πληκτρολόγιο
3.TIMER
1.STRIKE 3+1
2.ALARM 3+2
3.DURESS 3+3
4.DB 3+4


31 - Ρελέ κλειδαριάς (strike)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
31.STRIKE 2.ALARM
3.DURESS 4.DB
1CURRENT: 5 SEC
NEW:
Η τρέχουσα τιμή είναι 5sec
Πληκτρολόγηση νέας τιμής με τον χαρακτήρα # στο τέλος, πχ 1+0+#CURRENT: 5 SEC
NEW: 10
Η νέα τιμή είναι 10sec
#CURRENT: 10 SEC
NEW:
Επιβεβαίωση νέας τιμής
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


32 - Ρελέ συναγερμού (alarm)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
31.STRIKE 2.ALARM
3.DURESS 4.DB
2CURRENT: 5 SEC
NEW:
Η τρέχουσα τιμή είναι 5sec
Πληκτρολόγηση νέας τιμής με τον χαρακτήρα # στο τέλος, πχ 1+0+#CURRENT: 5 SEC
NEW: 10
Η νέα τιμή είναι 10sec
#CURRENT: 10 SEC
NEW:
Επιβεβαίωση νέας τιμής
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


33 - Ρελέ κρυφού συναγερμού ενέδρας (duress)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
31.STRIKE 2.ALARM
3.DURESS 4.DB
3CURRENT: 5 SEC
NEW:
Η τρέχουσα τιμή είναι 5sec
Πληκτρολόγηση νέας τιμής με τον χαρακτήρα # στο τέλος, πχ 1+0+#CURRENT: 5 SEC
NEW: 10
Η νέα τιμή είναι 10sec
#CURRENT: 10 SEC
NEW:
Επιβεβαίωση νέας τιμής
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


34 - Ρελέ συναγερμού για πόρτα ανοιχτή πέρα από τον προγραμματισμένο χρόνο (ajar)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
31.STRIKE 2.ALARM
3.DURESS 4.DB
4CURRENT: 5 SEC
NEW:
Η τρέχουσα τιμή είναι 5sec
Πληκτρολόγηση νέας τιμής με τον χαρακτήρα # στο τέλος, πχ 1+0+#CURRENT: 5 SEC
NEW: 10
Η νέα τιμή είναι 10sec
#CURRENT: 10 SEC
NEW:
Επιβεβαίωση νέας τιμής
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™