Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Χρήση: Κανονικοί χρήστες

Η χρήση του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, από τους κανονικούς χρήστες, είναι ιδιαίτερα απλή και περιγράφεται παρακάτω.Εισαγωγή

Εξωτερικά, το σύστημα ελέγχου πρόσβασης διαθέτει οθόνη, πληκτρολόγιο και ενδεικτικό LED. Εσωτερικά, διαθέτει αναγνώστη προσέγγισης επαγωγικών καρτών (proximity reader).

HEART HA3020

Σε κατάσταση αναμονής, η εικόνα που παρουσιάζει είναι όπως παραπάνω:

 • η οθόνη γράφει READY FOR CARD
  (δηλαδή ότι είναι έτοιμο να διαβάσει κάρτα)
 • το ενδεικτικό LED είναι κόκκινο


Κρυφός συναγερμός ενέδρας

Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει ρελέ κρυφού συναγερμού ενέδρας (Duress). Με τον τρόπο αυτό, εάν ο χρήστης εξαναγκαστεί να δώσει πρόσβαση σε κακοποιούς, μπορεί να σταλεί ο σχετικός συναγερμός χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Για να γίνει αυτό, ο γενικός κανόνας είναι ότι μετά τον όποιο κωδικό (γενικό ή προσωπικό κωδικό πρόσβασης) πληκτρολογούμε τον αριθμό `9` και έπειτα τον συνηθισμένο χαρακτήρα `#`.

Για να υπάρχει αποτέλεσμα, θα πρέπει η έξοδος αυτή (το ρελέ κρυφού συναγερμού ενέδρας) να συνδεθεί με κάποιο σύστημα συναγερμού που να υποστηρίζει αυτή την λειτουργία.Ανάγνωση καρτών και πληκτρολόγηση κωδικών

HEART HA3020

Όταν το σύστημα ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020 επιτρέψει την πρόσβαση, η εικόνα που παρουσιάζει είναι όπως δίπλα:

 • η οθόνη γράφει WELCOME
  (δηλαδή καλώς ήρθατε)
 • το ενδεικτικό LED είναι πράσινο

Υπάρχουν 3 διαφορετικές μέθοδοι πρόσβασης:

 1. MODE 0: Με κάρτα μόνο
 2. MODE 1: Με κάρτα και είτε γενικό κωδικό (main password) ή προσωπικό κωδικό (PIN):
  1. Με κάρτα και γενικό κωδικό (main password) εάν
   442 - Ερώτηση για κωδικό PIN της κάρτας = DISABLE
  2. Με κάρτα και προσωπικό κωδικό (PIN) εάν
   442 - Ερώτηση για κωδικό PIN της κάρτας = ENABLE
 3. MODE 2: Με κάρτα ή γενικό κωδικό (main password)

Η ρύθμιση της επιθυμητής μεθόδου πρόσβασης περιγράφεται στο 431 - Μέθοδος πρόσβασης.

 • Γενικός κωδικός (main password):
  • Πρόκειται για έναν κωδικό αποτελούμενο από 4 αριθμούς (0-9).
  • Η εργοστασιακή τιμή του γενικού κωδικού είναι 1234.
  • Όταν πληκτρολογούμε τον γενικό κωδικό , στο τέλος προσθέτουμε τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:
   1+2+3+4+#
 • Προσωπικός κωδικός (PIN):
  • Πρόκειται για έναν κωδικό αποτελούμενο από 4 αριθμούς (0-9).
  • Κάθε κάρτα συνδυάζεται με τον δικό της προσωπικό κωδικό εάν η μέθοδος πρόσβασης είναι η MODE 1 και η ερώτηση για PIN μαζί με την κάρτα είναι ενεργοποιημένη. Δεν υπάρχουν εργοστασιακές τιμές.
  • Όταν πληκτρολογούμε τον προσωπικό κωδικό , στο τέλος προσθέτουμε τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:
   6+2+8+5+#

Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πρόσβασης, η χρήση της συσκευής περιγράφεται παρακάτω. Ο χρήστης χρειάζεται μόνο να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δίνει η συσκευή στην οθόνη.Σε MODE 0

Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Ανάγνωση κάρτας που δεν είναι καταχωρημένη στη συσκευή INVALID CARD
(E04)
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή WELCOME πράσινο
Για όσο το ρελέ της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο
1 σύντομος ήχος
WELCOME Άδεια πρόσβασης


Κρυφός συναγερμός ενέδρας

Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Πληκτρολόγηση σωστού γενικού κωδικού πρόσβασης (main password) ακολουθούμενου από τους χαρακτήρες `9` και `#`, πχ 1+2+3+4+9+# CARD PLEASE κόκκινο -
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή WELCOME πράσινο
Για όσο το ρελέ της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο
1 σύντομος ήχος
WELCOME Άδεια πρόσβασης και ενεργοποίηση κρυφού συναγερμού ενέδρας


Σε MODE 1

Σημειώστε ότι η παρακάτω ρύθμιση καθορίζει εάν ο κωδικός που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ο προσωπικός κωδικός (PIN) ή ο γενικός κωδικός (main password):

 • 442 - Ερώτηση για κωδικό PIN της κάρτας

Ο χρήστης μπορεί να δώσει πρώτα την κάρτα και μετά τον κωδικό ή ανάποδα. Οι 2 διαφορετικές αλληλουχίες, περιγράφονται παρακάτω:Πρώτα η κάρτα και μετά ο κωδικός

Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Ανάγνωση κάρτας που δεν είναι καταχωρημένη στη συσκευή INVALID CARD
(E04)
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή PASSWORD:_ κόκκινο 1 σύντομος ήχος
Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο. Η συσκευή περιμένει την πληκτρολόγηση του αντίστοιχου προσωπικού κωδικού (PIN) ή γενικού κωδικού (main password), εντός 25sec
Πληκτρολόγηση λάθος κωδικού ή παρέλευση 25sec INVALID PASSWORD
(E02)
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Πληκτρολόγηση σωστού προσωπικού κωδικού (PIN) ή γενικού κωδικού (main password), πχ 6+2+8+5+# WELCOME πράσινο
Για όσο το ρελέ της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο
1 σύντομος ήχος
WELCOME Άδεια πρόσβασης


Κρυφός συναγερμός ενέδρας
Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή PASSWORD: κόκκινο 1 σύντομος ήχος
Πληκτρολόγηση σωστού γενικού κωδικού πρόσβασης (main password) ή σωστού προσωπικού κωδικού (PIN) ακολουθούμενου από τους χαρακτήρες `9` και `#`, πχ 6+2+8+5+9+# WELCOME πράσινο
Για όσο το ρελέ της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο
1 σύντομος ήχος
WELCOME Άδεια πρόσβασης και ενεργοποίηση κρυφού συναγερμού ενέδρας


Πρώτα ο κωδικός και μετά η κάρτα

Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Πληκτρολόγηση λάθος κωδικού INVALID KEY
ENTRY
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Πληκτρολόγηση σωστού προσωπικού κωδικού (PIN) ή γενικού κωδικού (main password), πχ 6+2+8+5+# CARD PLEASE κόκκινο 1 σύντομος ήχος
Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο. Η συσκευή περιμένει την ανάγνωση της αντίστοιχης καταχωρημένης κάρτας, εντός 25sec
Παρέλευση 25sec TIME OUT κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Ανάγνωση κάρτας που δεν είναι καταχωρημένη στη συσκευή INVALID CARD
(E04)
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή WELCOME πράσινο
Για όσο το ρελέ της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο
1 σύντομος ήχος
WELCOME Άδεια πρόσβασης


Κρυφός συναγερμός ενέδρας
Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Πληκτρολόγηση σωστού γενικού κωδικού πρόσβασης (main password) ή σωστού προσωπικού κωδικού (PIN) ακολουθούμενου από τους χαρακτήρες `9` και `#`, πχ 6+2+8+5+9+# CARD PLEASE κόκκινο -
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή WELCOME πράσινο
Για όσο το ρελέ της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο
1 σύντομος ήχος
WELCOME Άδεια πρόσβασης και ενεργοποίηση κρυφού συναγερμού ενέδρας


Σε MODE 2

Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Ανάγνωση κάρτας που δεν είναι καταχωρημένη στη συσκευή INVALID CARD
(E04)
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Πληκτρολόγηση λάθος κωδικού INVALID KEY
ENTRY
κόκκινο 3 διαδοχικοί σύντομοι ήχοι
READY FOR CARD Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
Ανάγνωση κάρτας χρήστη που είναι καταχωρημένη στη συσκευή
ή
πληκτρολόγηση σωστού γενικού κωδικού πρόσβασης (main password), πχ 1+2+3+4+#
WELCOME πράσινο
Για όσο το ρελέ της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο
1 σύντομος ήχος
WELCOME Άδεια πρόσβασης


Κρυφός συναγερμός ενέδρας
Κατάσταση/Ενέργεια Ένδειξη οθόνης LED Ήχος
Κατάσταση αναμονής READY FOR CARD κόκκινο
Πληκτρολόγηση σωστού γενικού κωδικού πρόσβασης (main password) ή σωστού προσωπικού κωδικού (PIN) ακολουθούμενου από τους χαρακτήρες `9` και `#`, πχ 1+2+3+4+9+# WELCOME πράσινο
Για όσο το ρελέ της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο
1 σύντομος ήχος
WELCOME Άδεια πρόσβασης και ενεργοποίηση κρυφού συναγερμού ενέδρας


Συμβουλές

 • Εάν κάποια κάρτα χρήστη κλαπεί/χαθεί, πρέπει αμέσως να ενημερωθεί ο διαχειριστής του συστήματος ώστε να την διαγράψει από τον κατάλογο της συσκευής.
 • Εάν ο γενικός κωδικός (main password) η κάποιος προσωπικός κωδικός (PIN) διαρρεύσει, πρέπει αμέσως να ενημερωθεί ο διαχειριστής του συστήματος ώστε να τον αλλάξει.
 • Πληκτρολογώντας #+2 όταν η συσκευή είναι στην κατάσταση αναμονής, βλέπουμε μία λίστα με τους σειριακούς αριθμούς από τις 10 τελευταίες κάρτες χρηστών που έγιναν δεκτές από το σύστημα ελέγχου πρόσβασης.
 • Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή και ενεργοποιείται ή λειτουργία περιπόλου, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο γενικός κωδικός (main password) από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος γενικός κωδικός πρέπει να μείνει μεταξύ των χρηστών του.
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™